Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

destinatar

persoană fizică sau juridică pe adresa căreia este expediată o trimitere poştală.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

destinatar al documentului electronic

adresantul documentului electronic sau altă persoană care, în condiţiile legii sau ale contractului, recepţionează documentul electronic expediat adresantului
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004).
 

deţinător al datelor cu caracter personal

persoană juridică sau fizică care organizează şi efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi care determină scopurile, esenţa şi mijloacele de prelucrare a acestora
(LEGE Nr. 17 din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal)
 

dezbatere publică

modalitate de consultare a opiniei publice, în cadrul căreia este argumentată necesitatea de a adopta proiectul de decizie supus consultării şi sînt prezentate opiniile divergente, iar cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot prezenta recomandări pe marginea proiectului de decizie.
(Legea 239/13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Monitorul Oficial 215-217/798, 05.12.2008)

disponibilitatea telefoanelor publice cu plată

telefonul public cu plată este echipamentul terminal de telefonie pus la dispoziţia publicului de către un furnizor, care poate funcţiona atît ca terminal apelant cît şi ca terminal apelat.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

dispoziţie de control

document, semnat de directorul sau de unul dintre directorii adjuncţi ai Agenţiei, prin care specialistul ori grupul de specialişti sînt împuterniciţi să efectueze controale.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare nr.09 din 18.08.2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.604 din 09.09.2008, Monitorul Oficial nr. 171-173/492 din 12.09.2008)

distribuirea publicaţiilor periodice

interacţiunea dintre furnizorul de servicii poştale, edituri şi destinatari, care constă în recepţionarea, prelucrarea, transportul publicaţiilor periodice şi distribuirea acestora către destinatari. Relaţia dată este stabilită pe bază contractuală.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

DNS (Domain Name Sistem)

sistem de nume de domenii.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

document electronic

informaţia în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi transmisă cu ajutorul computerului, al altor dispozitive electronice sau mijloace tehnice şi de program, semnată cu semnătură digitală în conformitate cu prezenta lege
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004, Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică", Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).
 

domeniu de nivel superior .md

cod al Republicii Moldova atribuit de Corporaţia pentru Atribuirea Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul internaţional ISO-3166, în calitate de nume de domeniu de nivel superior pentru identificarea ţării în reţeaua globală Internet
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007, Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).