Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Glosar de termeni

cod al punctului de semnalizare internaţional (International Signalling Point Code – ISPC)

cod care identifică un punct de semnalizare internaţional.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

cod al punctului de semnalizare naţional (National Signalling Point Code – NSPC)

cod care identifică un punct de semnalizare naţional.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

cod de acces

una sau mai multe cifre la începutul unui număr, care identifică tipul reţelei şi/sau serviciului furnizorului.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.624 din 02.12.2008, Monitorul Oficial nr. 233-236/682 din 26.12.2008)

cod de identificare

combinaţie de cifre, utilizate pentru realizarea operării reţelei sau a părţilor acesteia şi pentru identificarea furnizorului la furnizarea nemijlocită a serviciilor de comunicaţii electronice.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

cod de reţea mobilă (Mobile Network Code – MNC)

partea componentă a IMSI care, împreună cu MCC, identifică în mod univoc reţeaua publică mobilă (Home network) de care aparţine un terminal sau un abonat mobil. MNC poate identifica şi o reţea publică fixă sau un grup de reţele publice fixe care oferă servicii de mobilitate sau realizează compatibilitatea cu reţelele care oferă servicii la puncte mobile.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

cod de ţară (CC – Country Code)

o secvenţă de cifre care indică ţara de destinaţie a apelului. Codul de ţară pentru servicii de telefonie destinate publicului alocat Republicii Moldova de către UIT este 373
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

cod mobil de ţară (Mobile Country Code – MCC)

parte componentă a IMSI care identifică o anumită ţară. MCC alocat Republicii Moldova de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este 259.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

cod naţional de destinaţie (NDC – National Destination Code)

secvenţă de cifre de lungimi variabile, care oferă utilizatorului final informaţii privind aria geografică în care sînt situate punctele terminale apelate sau categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

colete poştale

bunuri, cu sau fără valoare comercială, expediate prin reţelele poştale.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

colocare

furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare pentru amplasarea şi conectarea, în scopul funcţionării corespunzătoare, a echipamentului relevant al beneficiarului acestei forme de acces
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).