Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

drept exclusiv

drept acordat în exclusivitate unui singur furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice printr-un act normativ sau administrativ, care îi rezervă dreptul de acces pe o anumită proprietate publică sau privată în vederea construirii (instalării) ori furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice şi/sau în vederea desfăşurării altor activităţi din domeniul comunicaţiilor electronice într-o anumită zonă geografică sau îi conferă avantaje legale şi/sau de reglementare ce afectează substanţial capacitatea altor furnizori de a-şi exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în acelaşi scop şi/sau de a desfăşura o activitate similară în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condiţii.
(Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016)

drept special

drept acordat unui număr limitat de furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice printr-un act normativ sau administrativ, care:
a) le rezervă dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării) ori furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice şi/sau desfăşurării altor activităţi din domeniul comunicaţiilor electronice, într-o anumită zonă geografică, sau
b) le conferă, altfel decît în conformitate cu aceste criterii, avantaje legale sau de reglementare ce afectează substanţial capacitatea oricărui alt furnizor de a-şi exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în acelaşi scop şi/sau de a desfăşura o activitate similară în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condiţii.
(Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016)

DVB-T

Digital Video Broadcasting - Terrestrial
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

e-guvernare

concepţia de prestare a serviciilor de stat după principiul “ghişeului unic” prin intermediul web portalului unic. Nivelurile avansate oferă posibilitatea de a efectua relaţii financiare cu statul, de a utiliza sistemele informaţionale şi bancare.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

echipament (de emisie)

instalaţie complexă completă, care permite radiodifuzarea în eter a unui anumit program şi care se compune în principal din: emiţător (emiţători - cu sistem de însumarea puterilor etc.) tablouri de electroalimentare distribuţie, sistem de răcire tehnologică proprie, diplexor (multiplexor) etc., fider şi sistem radiant, instalate într-un amplasament bine definit.
(Reglementarea tehnică “Sisteme de televiziune prin eter şi prin cablu. Norme şi parametri”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

echipament radio

un produs sau o parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei şi/sau recepţiei undelor radio, utilizînd spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre/spaţiale
(Reglamenarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007)

echipament terminal

echipament sau o parte a acestuia care se conectează, direct sau indirect, la un punct terminal al reţelei, astfel încît permite transmiterea, prelucrarea şi recepţionarea informaţiei
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

echipament terminal de telecomunicaţii

un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicaţia şi care este destinat să fie conectat direct sau indirect, prin orice mijloace, la interfeţele reţelelor publice de comunicaţii.
(Reglamenarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007)

echipamente (hardware)

mijloace tehnice destinate sistemelor de calculatoare
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

Echo Replay

mesaj ICMP generat ca răspuns la o cerere ecou, şi este obligatorie pentru toate hosturile şi routerele.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)