Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Glosar de termeni

economie electronică (e-economie)

practicarea marketingului, vînzării sau furnizării bunurilor şi serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

ecranare

mijloc de delimitare a accesului clienţilor dintr-o multitudine la serverele din altă multitudine în vederea controlării fluxurilor informaţionale.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

educaţie electronică (e-educaţie)

utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul eficientizării procesului de predare-învăţare şi dezvoltării aptitudinilor de autoinstruire pe întreg parcursul vieţii
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

efecte poştale

plicuri, aerograme sau cărţi poştale cu marcă fixă (imprimată), constituind întreguri poştale.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

element de reţea

este o unitate de echipament a reţelei, al cărei cost poate fi identificat distinct, dar care, de regulă, nu poate fi furnizată separat.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

emisie

procese legate de generarea controlată a oscilaţiilor radioelectrice, modularea lor şi radiaţia acestor unde electromagnetice.
(Reglementarea tehnică “Sisteme de televiziune prin eter şi prin cablu. Norme şi parametri”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

emisii în afara benzii

emisiile pe una sau mai multe frecvenţe situate în afara lărgimii de banda necesare dar în imediata ei vecinătate, datorate procesului de modulaţie. Sînt excluse radiaţiile neesenţiale.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

emisii nedorite

ansamblul emisiilor neesenţiale şi al emisiilor în afara benzii.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

emisii neesenţiale

emisii pe una sau mai multe frecvente situate în afara benzii necesare şi al căror nivel poate fi redus fără a se afecta transmiterea informaţiei. În emisiile neesenţiale sînt cuprinse emisiile pe armonici, emisiile parazite, produsele de intermodulaţie şi de conversie a frecvenţei, dar sînt excluse emisiile în afara benzii.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

emiţător de televiziune

totalitatea mijloacelor tehnice strict specializate, care sînt folosite în procesul de radiodifuzare a programelor de televiziune (semnale de imagine şi sunetul însoţitor) precum şi a mijloacelor anexe ale acestora, excluzînd mijloacele tehnice aparţinînd sursei, căii de program şi surselor exterioare de electroalimentare.
(Reglementarea tehnică “Sisteme de televiziune prin eter şi prin cablu. Norme şi parametri”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)