Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

centru informaţional

persoana juridică sau subdiviziunea interioară a autorităţii administraţiei publice care se ocupă de exploatarea sistemului informaţional automatizat.
(Legea 71/22.03.2007 cu privire la registre, Monitorul Oficial 70-73/314, 25.05.2007)

cerere de participare la concurs

document, în formă scrisă, prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a participa la concurs.
(Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a  ANRCETI nr. 13 din 05. 06. 2012)

cerere prealabilă

cerere prin care autorităţii emitente sau organului ierarhic superior i se solicită reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ.
(Legea contenciosului administrativ 793/10.02.2000, Monitorul Oficial 57-58/375, 18.05.2000)

cerinţe de securitate

cerinţe înaintate faţă de tehnologiile informaţionale, realizarea cărora asigură confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiei.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

cerinţe esenţiale

condiţii generale, fără caracter economic, prin care se impun cerinţe pentru furnizarea serviciilor poştale, constînd în: respectarea confidenţialităţii corespondenţei, asigurarea securităţii reţelei poştale în ceea ce priveşte transportul produselor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protecţia datelor, protecţia mediului şi respectarea normelor de planificare a teritoriului. Protecţia datelor include protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate şi protecţia dreptului la viaţa privată.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

certificat al cheii publice

document electronic conţinînd cheia publică, semnat cu semnătura digitală a persoanei abilitate a centrului de certificare a cheilor publice, document ce atestă apartenenţa cheii respective titularului certificatului cheii publice şi permite identificarea acestui titular
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004).
 

cesionar

furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice care beneficiază de licenţa cesionată în baza unui contract de cesiune a licenţei.
(Hotărîrea nr.08 din 25.02.2010 a Consiliului de Administraţie a ANRCETI cu privire la aprobarea procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, Monitorul Oficial 35/138, 12.03.2010)

cesionare

transmitere a licenţei de către titularul acesteia în baza unui contract de cesiune.
(Hotărîrea nr.08 din 25.02.2010 a Consiliului de Administraţie a ANRCETI cu privire la aprobarea procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, Monitorul Oficial 35/138, 12.03.2010)

cheie externă

element esenţial din tabelul subordonat, a cărui valoare coincide cu valoarea cheii primare din tabelul principal.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

cheie primară

element esenţial principal care identifică într-un mod unic rîndul din tabel al bazei de date.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)