Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

control

totalitatea acţiunilor de verificare a îndeplinirii de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice a prevederilor legislaţiei în vigoare, realizate de un specialist sau un grup de specialişti prin vizitarea furnizorilor respectivi sau prin invitarea reprezentanţilor acestora la Agenţie.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare nr.09 din 18.08.2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.604 din 09.09.2008, Monitorul Oficial nr. 171-173/492 din 12.09.2008)

control inopinat

control, care nu corespunde noţiunii de “control planificat”.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare nr.09 din 18.08.2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.604 din 09.09.2008, Monitorul Oficial nr. 171-173/492 din 12.09.2008)

control planificat

control preconizat în prealabil spre a fi efectuat la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu o periodicitate stabilită de aceasta, dar nu mai frecvent de o dată pe an.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare nr.09 din 18.08.2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.604 din 09.09.2008, Monitorul Oficial nr. 171-173/492 din 12.09.2008)

control repetat

control de verificare a executării prescripţiilor de înlăturare a lacunelor constatate în actul de control precedent (planificat sau inopinat), considerîndu-se ca parte componentă a controlului precedent.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare nr.09 din 18.08.2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.604 din 09.09.2008, Monitorul Oficial nr. 171-173/492 din 12.09.2008)

corespondenţă publică

orice telecomunicaţie pe care, oficiile şi staţiile, prin faptul că sînt puse la dispoziţia publicului, trebuie să o accepte pentru transmitere.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

costul serviciilor

o parte din consumuri, care se trec în costul serviciilor prestate
(Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică).
 

costuri evitabile

sînt acele costuri ale furnizorului care nu ar exista, dacă din start serviciile ar fi furnizate fără serviciul de interconectare.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRCETI nr. 14/1 din 27.04.2010 privind stabilirea principiilor Metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare)

cultură electronică (e-cultură)

utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul asigurării accesului liber la informaţie, stimulării respectului pentru identitatea culturală, diversitatea culturală şi lingvistică, tradiţii şi religii, susţinerii dialogului între culturi şi civilizaţii, precum şi conservarea şi prezervarea moştenirii culturale
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").