Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Glosar de termeni

cesionare

transmitere a licenţei de către titularul acesteia în baza unui contract de cesiune.
(Hotărîrea nr.08 din 25.02.2010 a Consiliului de Administraţie a ANRCETI cu privire la aprobarea procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, Monitorul Oficial 35/138, 12.03.2010)

cheie externă

element esenţial din tabelul subordonat, a cărui valoare coincide cu valoarea cheii primare din tabelul principal.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

cheie primară

element esenţial principal care identifică într-un mod unic rîndul din tabel al bazei de date.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

cheltuieli terminale

remunerarea furnizorului de serviciu poştal universal pentru distribuirea poştei internaţionale ce intră pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Poştale Universale şi cuprinde trimiteri poştale din alt stat membru al Uniunii Poştale Universale.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

circuit

combinare a două canale de transmisie care permite transmisia bidirecţională a semnalului între două puncte pentru realizarea unei comunicaţii.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.659 din 04.03.2009, Monitorul Oficial nr.53-54/213 din 13.03.2009)

circuit extern

infrastructură publică care asigură interacţiunea cetăţenilor şi a mediului de afaceri cu autorităţile administraţiei publice.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei a infrastructurii informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

circuit intern

sisteme informaţionale care deservesc procesele din interiorul sistemului de administrare publică, inclusiv prestarea serviciilor interne structurilor şi funcţionarilor din administraţie atît la nivel central, cît şi la cel local.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei a infrastructurii informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

circulaţie electronică a documentelor

totalitatea proceselor de creare, prelucrare, expediere, transmitere, primire, păstrare, modificare şi/sau nimicire a documentelor electronice, cu utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004, Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

CLI (Calling Line Identification)

serviciul de identificare a linei apelantului.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

cod al punctului de semnalizare (Signalling Point Code – SPC)

cod care identifică în mod univoc un punct de semnalizare din cadrul unei reţele de semnalizare pe canal comun nr.7 (SS7).
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de  administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)