Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Glosar de termeni

rata de protecţie

valoarea minimală a ratei nivelului semnalului util către nivelul semnalului perturbator la intrarea în receptor (exprimat de obicei în dB), la care se asigură calitatea necesară de recepţie.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

rata de răspuns

rata de răspuns (ASR) este reprezentată de relaţia dintre numărul de încercări finalizate într-un semnal de răspuns şi numărul total de încercări.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

rata de transfer

rata de transfer pentru o conexiune virtuală reprezintă numărul biţilor de date transferaţi cu succes într-o singură direcţie de la un punct terminal la altul, per unitate de timp.

rata transmisiei de date fără succes

rata transmisiei de date fără succes este definită ca fiind raportul de transmisii nereuşite de date la numărul total de încercări într-o anumită perioadă de timp.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

recuperare (winback)

acţiune/acţiuni prin care un furnizor de servicii publice de telefonie contactează abonaţii care solicită portarea numărului sau şi-au portat numărul la un alt furnizor, pentru a le oferi reduceri, servicii gratuite sau alte stimulente şi de a-i convinge să nu schimbe furnizorul sau să revină înapoi. Ofertele generale, adică ofertele care nu sînt adresate în mod specific acestor abonaţi, nu sînt incluse în definiţia de recuperare (winback).
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat

totalitatea sistematizată de date despre resursele informaţionale de stat (inclusiv obiectele şi clasificatoarele informaţionale), sistemele informaţionale de importanţă statală, paginile web ale autorităţilor publice şi domenele înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi despre posesorii, deţinătorii şi elaboratorii lor.
(Legea 71/22.03.2007 cu privire la registre, Monitorul Oficial 70-73/314, 25.05.2007)

Regulamentul radiocomunicaţiilor

Regulamentul elaborat în cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) şi care completează Convenţia internaţională de telecomunicaţii.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

repartitor de transfer

repartitor la nivelul căruia echipamentele furnizorului-solicitant se conectează la repartitorul principal sau intermediar (prin intermediul cablurilor de legătură internă sau externă).
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

repartitor intermediar

repartitor situat între punctul de prezenţă a abonatului şi repartitorul principal, la nivelul căruia se poate defini un punct de acces la subbucla locală.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

repartitor principal

repartitor situat la cea mai îndepărtată distanţă de la punctul de prezenţă a abonatului, care deserveşte respectivul abonat, la nivelul căruia se poate defini un punct de acces la bucla locală.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)1