Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Glosar de termeni

restabilirea bazei de date

readucerea bazei de date la starea ei de pînă la dereglare.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

resursă informaţională

totalitate de informaţii documentate în sistemele informaţionale automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legislaţia în vigoare
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică ).
 

resurse de numerotare

orice numere, coduri, nume sau adrese care servesc pentru identificarea abonaţilor, furnizorilor reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice.
(Regulamentul cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.25 din 03 noiembrie 2008)

resurse informaţionale

totalitate de informaţii documentate în sistemele informaţionale automatizate, organizate în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legislaţia în vigoare.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Condiţiilor de licenţiere pentru furnizarea serviciilor de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală,inclusiv a produselor program nr.33 din 04.11.2010)

resurse informaţionale de stat

constituie un complex integrat al resurselor informaţionale reprezentate sub formă de bănci de date a căror creare şi utilizare ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice. Resursele informaţionale de stat se divizează în resurse informaţionale de bază, departamentale şi teritoriale
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

reţea de acces

totalitate a cablurilor de comunicaţii electronice şi infrastructură asociată (repartitoare, subrepartitoare, cameră de cabluri, canalizaţie telefonică, linii aeriene, piloni, cutii terminale, nişe) prin intermediul cărora se stabilesc legături de comunicaţie între resursele tehnice de comunicaţii electronice (repartitorul principal) şi punctele terminale de reţea.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

reţea de comunicaţii electronice

sisteme de transmisie şi, după caz, echipamente de comutare sau rutare, precum şi alte resurse care permit procesarea, transmiterea semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzînd reţele de comunicaţii prin satelit, reţele fixe, reţele de transmisiuni de date (cu comutare de circuite sau comutare de pachete, inclusiv Internet) şi reţele mobile terestre, reţele de transport al energiei electrice, în cazul în care acestea sînt utilizate şi pentru transmiterea semnalelor, reţele utilizate pentru difuzarea programelor audiovizuale, reţele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul informaţiei transmise
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007, Reglementarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007).
 

reţea de comunicaţii speciale

reţea de comunicaţii electronice destinată pentru asigurarea necesităţilor autorităţilor publice, apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

reţea de radiocomunicaţii

ansamblul staţiilor de radiocomunicaţii fixe, mobile sau portabile, care utilizează în comun una sau mai multe frecvenţe radioelectrice într-un mod de lucru determinat şi într-o zonă determinată.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

reţea informatică (reţea de calculatoare)

ansamblu de noduri de prelucrare a datelor interconectate în scopul transportului de date
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)