Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Glosar de termeni

reţea inteligentă

reţea de comunicaţii electronice realizată prin utilizarea funcţiilor unei platforme inteligente, care sunt centralizate şi separate de funcţia de comutare în cadrul unei reţele de comunicaţii electronice; concept arhitectural care permite crearea şi furnizarea serviciilor noi, caracterizate prin: utilizarea extensivă a tehnologiilor de procesare a informaţiilor, utilizarea eficientă a resurselor reţelei de comunicaţii electronice, managementul standardizat al serviciului etc.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

reţea poştală publică

sistem de organizare şi de resurse de orice fel utilizate de furnizorul de serviciu poştal universal, în special pentru.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

reţea publică de comunicaţii electronice

reţea de comunicaţii electronice utilizată în întregime sau în principal pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007, Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, Reglementarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007).

reţea publică de telefonie

reţea de comunicaţii electronice utilizată pentru furnizarea serviciilor publice de telefonie şi care permite comunicarea vocală sau altă formă de comunicare, cum ar fi comunicarea prin fax sau transmiterea de date, între punctele terminale ale reţelei
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

reţea-gazdă

reţea publică de comunicaţii electronice mobile, inclusiv parte a ei, ce serveşte pentru derularea reţelei mobile virtuale şi furnizarea serviciilor de către aceasta.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelornon-geografice pentru reţelele mobile virtuale nr.28 din 21.09.2010)

rezervare

hotărîre prin care se confirmă că resursele de numerotare sînt rezervate pentru furnizorul de comunicaţii electronice pentru o perioadă specificată de timp în scopul atribuirii ulterioare.
(Regulamentul cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.25 din 03 noiembrie 2008)

roaming

posibilitate oferită utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate printr-o reţea publică de telefonie mobilă de a primi şi transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicaţii electronice atunci cînd aceştia nu se află în aria geografică de acoperire a reţelei respective, prin intermediul unei alte reţele, în urma încheierii unui acord comercial în acest sens între furnizorii de servicii implicaţi
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).