Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

autorizare generală comunicații electronice

regim juridic prin care se asigură drepturile de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice şi se stabilesc obligaţii specifice domeniului, ce pot fi aplicate tuturor tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice sau unor tipuri specifice, în corespundere cu prezenta lege.
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007)
 

autorizare generală comunicații poștale

regim juridic care stabileşte drepturi şi obligaţii specifice sectorului poştal şi care permite furnizarea serviciilor poştale şi, după caz, stabilirea şi operarea reţelelor poştale pentru furnizarea unor astfel de servicii, fără a presupune obţinerea unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare înainte de a exercita drepturile care decurg din această autorizare.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)