Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

Administrator al bazei de date centralizate

entitate care organizează, operează, administrează şi întreţine baza de date centralizată, coordonează şi controlează procesul de portare a numerelor în mod centralizat, întreprinde toate măsurile în limita atribuţiilor, pentru soluţionarea problemelor, ce creează obstacole în procesul de portare.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

alocare (a unei frecvenţe sau a unui canal radio)

înscrierea canalului radio determinat în planul coordonat, primit de către conferinţa competentă, cu scopul utilizării lui de către una sau mai multe administraţii pentru serviciile de radiocomunicaţii terestre sau spaţiale în una sau mai multe ţări indicate sau zone geografice în condiţii determinate.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

antena

dispozitiv radiant considerat unitate (de sine stătătoare), la care se poate conecta direct (sau prin sisteme de comutare, adaptare, ori de distribuţie etc.) fiderul.
(Reglementarea tehnică “Sisteme de televiziune prin eter şi prin cablu. Norme şi parametri”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

aparat

orice echipament care reprezintă fie echipament radio, fie echipament terminal de telecomunicaţii, sau amîndouă.
(Reglamenarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007)

apel spre numărul Freephone

apel originat de un apelant de la un punct terminal al reţelei furnizorului ofertant, prin formarea unui număr Freephone atribuit furnizorului solicitant.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice, nr.79 din 17.04.2009, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.686 din 27.05.2009, Monitorul Oficial nr.99-1 00/425 din 05.06.2009)

apel spre numerele naţionale scurte de forma 116(xxx)

apel originat de un apelant de la un punct terminal al reţelei furnizorului ofertant, prin formarea numerelor de forma 116(xxx) atribuite furnizorilor solicitanţi.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind reglementarea accesului la numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx) nr.18 din 12.07.2011)

apelant Freephone

utilizator final care formează de la un punct terminal, un număr Freephone în scopul obţinerii accesului la serviciile furnizate prin aceste numere.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice, nr.79 din 17.04.2009, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.686 din 27.05.2009, Monitorul Oficial nr.99-100/425 din 05.06.2009)

apelat

utilizatorul final care recepţionează, la un punct terminal fix, apelul format de către un apelant;
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice, nr.79 din 17.04.2009, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.686 din 27.05.2009, Monitorul Oficial nr.99-100/425 din 05.06.2009)

arhitectura infrastructurii informaţionale

setul de soluţii esenţiale privind organizarea infrastructurii informaţionale, precum şi setul de elemente şi interfeţe structurale din care constă infrastructura, împreună cu comportamentul descris în termenii cooperării acestor elemente.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei a infrastructurii informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

arhitectura sistemului informaţional

un set de decizii cheie în organizarea sistemului informaţional precum şi un set de elemente şi interfeţe structurale din care constă acest sistem, împreună cu comportamentul descris în noţiunile de cooperare a acestor elemente.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)