Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

arie geografică

una din zonele în care este împărţită Republica Moldova din punct de vedere al resurselor de numerotare geografice, corespunzătoare unui cod al zonei geografice; un cod de zonă geografică identifică un raion sau un municipiu din Republica Moldova
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

ARPU

(eng. Average Revenue per User – venitul mediu per utilizator) – indicator utilizat de companiile de telecomunicaţii care semnifică încasările medii (de regulă, lunare) raportate la un abonat. Acest indicator este utilizat şi de alte companii care furnizează servicii publice în domeniul dat, printre care servicii de acces la Internet, IT-servicii, etc. Este unul din indicatorii care caracterizează succesul business-ului unei sau altei companii. (Enciclopedia Wikipedia – http://wikipedia.org/wiki/ARPU)

asignare (a unei frecvenţe sau canal radio)

autorizarea dată, de către autoritatea competentă, unei staţii de radiocomunicaţii pentru a utiliza o anumită frecvenţă radio sau un canal radio în condiţiile specificate.
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241-XVI din 15.11.2007, Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

atestare

forma evaluării conformităţii procesului de exploatare a sistemului informaţional cu cerinţele securităţii.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

atribuire (a unei benzi de frecvenţă)

înscrierea în Tabelul atribuirii benzilor de frecvenţe, a unei benzi de frecvenţe determinate, în scopul utilizării sale de către unul sau mai multe servicii de radiocomunicaţii terestre sau spaţiale, sau de către serviciul de radioastronomie, în condiţii specificate.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

atribuire primară

hotărîre prin care se stabileşte dreptul furnizorului de comunicaţii electronice să utilizeze resursele atribuite pentru utilizare proprie (ex. testare, rutare etc.) sau pentru abonaţii săi.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.624 din 02.12.2008, Monitorul Oficial nr. 233-236/682 din 26.12.2008)

atribuire secundară

acordarea de către furnizor a unui număr sau a unui bloc de numere abonaţilor săi din resursele de numerotare atribuite furnizorului de către Agenţie, în termene şi condiţii contractuale.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.624 din 02.12.2008, Monitorul Oficial nr. 233-236/682 din 26.12.2008)

autenticitate a documentului electronic

calitate a documentului electronic care constă în faptul că acesta este semnat de persoana abilitată cu o semnătură digitală autentică
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004).
 

autenticitate a semnăturii digitale

calitate a semnăturii digitale care constă în faptul că documentul electronic este semnat de alcătuitorul lui cu utilizarea cheii private, ce corespunde cheii publice legate de aceasta şi utilizate la verificarea semnăturii digitale, şi că documentul electronic nu a fost modificat după semnare
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004).

autoritate publică

orice structură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un act administrativ normativ, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau utilizează domeniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze un serviciu de interes public, inclusiv persoanele care prestează servicii notariale.
(Legea contenciosului administrativ 793/10.02.2000, Monitorul Oficial 57-58/375, 18.05.2000)