Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

număr nongeografic

număr din cadrul Planului naţional de numerotare care nu este număr geografic. Constituie numere nongeografice, printre altele, numerele atribuite telefoniei mobile, numerele gratuite şi numerele cu tarif special
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

număr pentru servicii cu cost partajat

număr nongeografic utilizat pentru acces la servicii pentru care tariful apelului către acest număr este partajat între apelant şi abonatul căruia i s-a transmis numărul respectiv.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

număr pentru servicii cu tarif special (Premium rate)

număr nongeografic care asigură accesul la servicii de conţinut, la tarife mai mari decît cele aferente apelurilor naţionale, iar tariful perceput este partajat între furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi un terţ, care furnizează direct sau indirect serviciul de conţinut, indiferent de modalitatea de plată.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone

numere nongeografice a căror apelare nu presupune plata unui tarif de către apelant indiferent de reţeaua de comunicaţii electronice din care este originat apelul, tariful fiind achitat de către apelat.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice comunicaţii electronice, nr.79 din 17.04.2009, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.686 din 27.05.2009, Monitorul Oficial nr.99-100/425 din 05.06.2009)