Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Glosar de termeni

întîrzierea (timpul de transmisie într-o direcţie – delay)

întîrzierea este jumătate din timpul, în milisecunde, care este necesar pentru o ICMP Echo Cerere / Răspuns (ping) să ajungă la o adresă de IP valabilă.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

întîrzierea de transfer IP – IPTD (Internet Protocol Transfer Delay)

pentru un sens de transmisie acest parametru reprezintă timpul necesar ca un pachet să fie transmis şi recepţionat în întregime la destinaţie şi este suma a două componente: a) timpul necesar pentru ca primul bit al pachetului să treacă de la sursa la destinaţie, exprimat în funcţie de distanţa fizică, de numărul echipamentelor active şi pasive traversate de-a lungul legăturii şi de încărcarea instantanee a reţelei; b) timpul necesar pentru a transmite toţi biţii pachetului, exprimat în funcţie de viteza de transmisie a liniei.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

întîrzierea în buclă

întîrzierea în buclă este intervalul de timp dintre momentul în care primul bit al pachetului trece în linia de acces a echipamentului terminal transmiţător şi momentul în care ultimul bit al aceluiaşi pachet este recepţionat de echipamentul terminal receptor.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

întîrzierea stabilirii legăturii

întîrzierea stabilirii legăturii virtuale este intervalul dintre momentul cînd primul bit al pachetului de cerere de apel este transferat de la echipamentul terminal transmiţător în linie şi momentul cînd ultimul bit al pachetului de conectare este recepţionat de către echipamentul terminal receptor.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

Intranet

reţea intracorporativă ce utilizează standardele şi principiile de funcţionare ale Internetului, dar cu acces restrîns.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

ISDN (Integrated Services Digital Network)

reţea digitală de servicii integrate, conţine două tipuri de canale: B (de la “Bearer”) şi D (de la “Delta”). Canalele B sînt folosite pentru transmisiile de date (pot include şi voce). Canalele D sînt folosite pentru semnalizare şi control (dar nu este exclus să fie folosite şi pentru date).
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

ISP (Internet Service Provider)

furnizor care oferă acces la reţele de servere (poştă electronică, ştiri, Web etc.), routere şi modemuri conectate permanent la noduri Internet cu viteza ridicată.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)