Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Martie, 2019

Consultarea proiectului

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal

 textul inițial al proiectului (word, 149 KB:  pdf, 226 KB: )

 sinteza recomandărilor (PDF, 247 KB)

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 148 KB:  pdf, 225 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 60,5 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 130 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 29.06.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 13.07.2016

 

Înapoi

Ultima actualizare: 28/11/2016