Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Martie, 2019

Consultarea proiectului

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Proiectul de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.
 textul proiectului (PDF, 187,33 KB)

Formularele-tip modificate şi completate:
CE-2. Reţele şi servicii fixe”,
CE-3. Reţele şi servicii mobile”,
CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale”.

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
 nota informativă (PDF, 89,3 KB)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 21.11.2012

Data limită pentru primirea recomandărilor: 07.12.2012

Înapoi

Ultima actualizare: 28/12/2012