Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Martie, 2019

Consultarea proiectului

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind stabilirea grilei de punctaj pentru evaluarea criteriilor de selectare a furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, care vor obţine licenţe de utilizare a numerelor naţionale scurte: 116000, 116111 şi 116123.
textul proiectului (PDF, 251,88 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 114 KB)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 15.02.2012

Data limită pentru primirea recomandărilor: 07.03.2012

Înapoi

Ultima actualizare: 24/04/2012