Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Martie, 2019

Consultarea proiectului

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Formularului-tip al notificării privind furnizarea serviciilor poştale, Certificatului-tip privind înregistrarea în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale și Notificării privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale

 textul inițial al proiectului (word, 172 KB:  pdf, 879 KB: )

 sinteza recomandărilor (PDF, 452 KB)

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 75 KB:  pdf, 927 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 928,82 KB)

 

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 132 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 01.07.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 20.07.2016

 

Înapoi

Ultima actualizare: 8/08/2016