Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Martie, 2019

Consultarea proiectului

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 74 din 29.12.2015

textul inițial al proiectului (PDF, 171 KB)

 sinteza recomandărilor (PDF, 374 KB)

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 94 KB:  pdf, 171 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 171 KB)

 

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 276 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 23.05.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 10.06.2016

 

Înapoi

Ultima actualizare: 8/07/2016