Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Martie, 2019

Consultarea proiectelor

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Proiectul de Analiză a pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie, Iteraţia IV

 textul inițial al proiectului (word, 534 KB:  pdf, 625 KB: )

Proiectul de hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie (Piața 1)

 textul inițial al proiectului (word, 86 KB:  pdf, 196 KB: )

sinteza recomandărilor (PDF, 224 KB)

Textele proiectelor propuse spre aprobare:
 proiectul de analiză (word, 491,5 KB:  pdf, 626 KB: )
 proiectul de hotărâre (word, 89 KB:  pdf, 202 KB: )

 textul aprobat al proiectului de hotărâre (PDF, 203 KB)

Proiectele sunt însoţite de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 181,76 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 08.12.2017

Data limită pentru primirea recomandărilor: 29.12.2017

 

Înapoi

Ultima actualizare: 23/01/2018