Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Martie, 2019

Consultarea proiectului

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Proiectul de hotărâre cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice

 textul inițial al proiectului (word, 565 KB:  pdf, 813 KB: )

sinteza recomandărilor (PDF, 305 KB)

textul proiectului propus spre aprobare (PDF, 800 KB)

 textul aprobat al proiectului (PDF, 802,72 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă:
nota informativă (PDF, 325 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 05.12.2017

Data limită pentru primirea recomandărilor: 22.12.2017

 

Înapoi

Ultima actualizare: 23/01/2018