Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Consultarea proiectului

1. Proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind reglementarea accesului la numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx).
textul proiectului (PDF, 128,49 KB)

2. Proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie pentru aprobarea Procedurii privind atribuirea numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx).
textul proiectului (PDF, 304,28 KB)

3. Proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor naţionale scurte de forma 116(xxx) pentru servicii armonizate la nivel european.
textul proiectului (PDF, 207,99 KB)

Proiectele sînt însoţite de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 92,8 KB)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 01.06.2011

Data limită pentru primirea recomandărilor: 01.07.2011

Înapoi

Ultima actualizare: 24/10/2011