Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI anunţă o şedinţă publică de aprobare a trei proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va desfăşura, săptămâna viitoare, încă o şedinţă publică la care vor fi examinate şi aprobate trei documente: (i) proiectul de modificare a Hotărârii CA al ANRCETI nr.85 din 28.04.2009 privind definirea listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, (ii) privind identificarea pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (Piaţa 4) şi desemnarea S.A. „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această piaţă, (iii) privind identificarea pieţei accesului cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5) şi desemnarea S.A. „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această piaţă. Şedinţa va avea loc joi, 14 februarie 2013, la ora 14.00, în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

În primul proiect se propune excluderea din lista pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice a Pieţei 10 – Servicii de acces fizic la infrastructura asociată a reţelelor de comunicaţii electronice, piaţă definită prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.85 din 28.04.2009 drept susceptibilă reglementării preventive.

Documentul a fost supus consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 21 ianuarie – 4 februarie 2013. Comentariile şi propunerile parvenite pe marginea acestui proiect sunt reflectate în Sinteza recomandărilor. Conform notei informative, autorii proiectului propun abrogarea pct. 10 din anexa Hotărârii nr.85 din 28.04.2009.

Celelalte două proiecte şi analizele pieţelor 4 şi 5 au fost supuse consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 19 noiembrie – 10 decembrie 2012 şi, respectiv, 3 – 24 decembrie 2012. Comentariile şi propunerile parvenite la ANRCETI pe marginea proiectelor ce vizează Piaţa 4 şi Piaţa 5 se regăsesc în Sinteza recomandărilor nr.1 şi, respectiv, nr.2.

Potrivit notelor informative nr.1 şi nr.2 care însoţesc proiectele referitoare la Piaţa 4 şi, respectiv, Piaţa 5, ciclul doi al analizei pieţelor 4 şi 5, iniţiat anul trecut de către ANRCETI, a arătat că SA „Moldtelecom” continuă să deţină putere semnificativă pe ambele pieţe şi urmează a fi desemnat de către Consiliul de Administraţie drept furnizor cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

Cele două proiecte au fost elaborate în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care prevede că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe, şi revizuieşte măsurile de reglementare preventivă în vederea impunerii, menţinerii, modificării sau retragerii obligaţiilor stabilite anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe piaţă.

În cadrul primului ciclu al analizei de piaţă, pieţele 4 şi 5 au fost identificate prin Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 09 şi, respectiv, 10 din 18.03.2010, după care ANRCETI, prin Hotărârile nr. 2930 din 28.09.2010, a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Ulterior, prin Hotărârile nr.0506 din 28.03.2011, ANRCETI a impus acestui furnizor obligaţii speciale preventive ca având putere semnificativă pe pieţele 4 şi 5.

Alte detalii despre proiectele menţionate mai sus le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-352. Persoană de contact: Roman Bahnaru, şef interimar al Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză a ANRCETI.

8 februarie 2013

Ultima actualizare: 8/02/2013