Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Consultarea proiectelor privind analiza pieţei accesului cu ridicata în bandă largă, identificarea ei şi desemnarea SA „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această piaţă

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, analiza pieţei accesului cu ridicata în bandă largă (piaţa nr. 5) şi proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind identificarea pieţei menţionate şi desemnarea S.A. „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această  piaţă. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 24 decembrie 2012.

Proiectele au fost elaborate în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care prevede că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe, şi revizuieşte măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor de comunicaţii electronice desemnaţi cu putere semnificativă.

Potrivit notei informative, identificarea pieţei nr. 5 a fost efectuată de către ANRCETI, în cadrul  primului ciclu al analizelor de piaţă, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 10 din 18.03.2010. Ulterior, prin Hotărârea nr. 29 din 28.09.2010, ANRCETI a constatat că ea este susceptibilă reglementării preventive şi a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă, iar prin Hotărârea nr. 06 din 28.03.2011 a impus acestui furnizor obligaţii speciale preventive.

După doi ani, ANRCETI a demarat ciclul doi al analizei pieţelor relevante, inclusiv a pieţei nr. 5. Analiza efectuată de ANRCETI urmăreşte scopul de a reevalua necesitatea definirii pieţei date în vederea analizării situaţiei concurenţiale şi desemnării furnizorilor cu putere semnificativă pe această piaţă, precum şi a revizui obligaţiile impuse SA „Moldtelecom” în vederea menţinerii, retragerii sau modificării acestora sau impunerii de noi obligaţii.

În urma analizei, autorii proiectului de analiză propun următoarea definiţie a pieţei relevante a produsului: Piaţa accesului cu ridicata în bandă largă. Aceasta cuprinde servicii de acces în bandă largă bazate pe tehnologii ADSL şi tehnologii pe suport de fibră optică. Aceeaşi analiză a arătat că SA „Moldtelecom” continuă să deţină putere semnificativă pe piaţa nr. 5 şi urmează a fi desemnat de către Consiliul de Administraţie drept furnizor cu putere semnificativă pe piaţa dată.

Autorii proiectului de analiză consideră necesar de a menţine obligaţiile impuse anterior SA „Moldtelecom”. Acestea vizează: (a) asigurarea accesului la unele elemente specifice ale reţelei proprii, la infrastructura asociată şi de utilizare a acestora, precum şi furnizarea serviciilor conexe cum ar fi colocarea şi serviciul „backhaul”; (b) asigurarea transparenţei, prin publicarea unei Oferte de Referinţă pentru servicii de Bitstream; (c) neadmiterea discriminării; (d) controlul tarifelor, inclusiv fundamentarea tarifelor în funcţie de costuri; (e) ţinerea evidenţei contabile separate. Toate acestea sunt aplicabile accesului în bandă largă prin bucla/sub bucla locală constituită din fire de cupru, precum şi accesului la buclele locale pentru care S.A. „Moldtelecom” a investit sau urmează să investească în fibră optică.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-337, 022-251-352.

3 decembrie 2012

Ultima actualizare: 3/12/2012