Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Consultarea proiectelor privind identificarea, analiza detaliată a pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi desemnarea SA „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această piaţă

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, analiza pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (piaţa nr. 4) şi proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind identificarea pieţei menţionate şi desemnarea S.A. „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această  piaţă. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 10 decembrie 2012.

Proiectele au fost elaborate în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care prevede că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe, şi revizuieşte măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor de comunicaţii electronice desemnaţi cu putere semnificativă.

Identificarea pieţei nr. 4 a fost efectuată de către ANRCETI, în cadrul  primului ciclu al analizelor de piaţă, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 09 din 18.03.2010. Ulterior, prin Hotărârea nr. 30 din 28.09.2010, ANRCETI a constatat că ea este susceptibilă reglementării preventive şi a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă, iar prin Hotărârea nr. 05 din 28.03.2011 a impus acestui furnizor obligaţii speciale preventive.

După doi ani, ANRCETI a lansat ciclul doi al analizelor de piaţă cu piaţă nr. 4. Analiza efectuată de ANRCETI urmăreşte scopul de a reevalua necesitatea definirii pieţei date în vederea analizării situaţiei concurenţiale şi a identificării eventualilor furnizori cu putere semnificativă, precum şi a revizui obligaţiile impuse SA „Moldtelecom” în vederea menţinerii, retragerii sau modificării acestora sau impunerii de noi obligaţii.

În urma analizei, autorii acesteia propun următoarea definiţie a pieţei relevante a produsului: Piaţa nr.4 cuprinde servicii de acces total la bucla şi sub-bucla locală de cupru, acces partajat la bucla locală de cupru şi servicii de acces la bucla locală bazată pe fibre optice.

Potrivit notei informative, analiza efectuată de ANRCETI a arătat că S.A. „Moldtelecom” continuă să deţină putere semnificativă pe piaţa nr. 4 şi urmează a fi desemnat de către Consiliul de Administraţie drept furnizor cu putere semnificativă pe piaţa dată. Autorii analizei consideră necesar de a menţine obligaţiile impuse anterior S.A. „Moldtelecom” şi de a le suplimenta cu încă câteva obligaţii. Este vorba de obligaţia de asigurare a accesului (i) la bucla locală optică, (ii) la infrastructura de canalizare şi stâlpii telefonici, (iii) de publicare a ofertelor de referinţă pentru infrastructura de canalizare şi stâlpii telefonici, (iv) de orientare a tarifelor la serviciile de acces la bucla locală optică şi acces la canalizare şi stâlpii telefonici la nivelul costurilor.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-337, 022-251-352.

19 noiembrie 2012

Ultima actualizare: 19/11/2012