Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

ANRCETI propune modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie privind definirea listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de modificare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.85 din 28.04.2009 privind definirea listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. Consultarea va dura până la 4 februarie 2013, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului dat.

Proiectul prevede abrogarea pct. 10 din anexa Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.85 din 28.04.2009, ceea ce înseamnă excluderea din lista pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice a Pieţei 10 – Servicii de acces fizic la infrastructura asociată a reţelelor de comunicaţii electronice, piaţă definită prin hotărârea susmenţionată drept susceptibilă reglementării preventive.

În nota informativă care însoţeşte proiectul sunt expuse argumentele privind necesitatea operării acestei modificări a hotărârii ANRCETI. Iniţiativa dată se sprijină pe două argumente principale: a) necesitatea aducerii reglementărilor asimetrice (ex-ante) ale accesului la infrastructura de reţea la puncte fixe în concordanţă cu practicile comunitare de reglementare a puterii semnificative de piaţă şi b) existenţa unei lacune în cadrul legal care interzice ANRCETI să desemneze furnizorul care deţine o cotă de piaţă sub 35% drept furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă (art.52 al Legii comunicaţiilor electronice prevede că un furnizor nu poate fi considerat ca având putere semnificativă pe piaţa relevantă respectivă în cazul în care deţine o cotă de piaţă mai mică de 35%). Aceste constrângeri au fost identificate de ANRCETI după efectuarea analizei Pieţei 10 şi consultarea publică a acesteia în februarie – martie 2012.

După examinarea situaţiei date, ANRCETI a decis să sisteze procesul de analiză a Pieţei 10, cu excluderea ulterioară a acestei pieţe din lista pieţelor definite de ANRCETI drept susceptibile reglementării preventive. Totodată, ANRCETI a găsit necesar, în baza practicii autorităţilor de reglementare din ţările UE şi a Recomandării 2010/572/UE din 20.09.2010 privind accesul reglementat la reţelele de acces de nouă generaţie (NGA - Next Generation Access Networks) ca reglementarea puterii de piaţă a S.A.”Moldtelecom” pe pieţele accesului la canalizare şi la stâlpii telefonici să fie efectuată în cadrul remediilor pentru Piaţa 4 (accesul la infrastructura de reţea la un punct fix). În ceea ce priveşte accesul la turnurile de radiocomunicaţii, ANRCETI va propune ca acest tip de acces să fie supus reglementării simetrice prin operarea modificărilor şi completărilor respective la Regulamentul cu privire la interconectare. În opinia ANRCETI, această abordare răspunde cel mai bine dezideratului de partajare eficientă a infrastructurii asociate reţelelor de radiocomunicaţii între furnizorii interesaţi.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-335, 022-251-337.

21 ianuarie 2013

Ultima actualizare: 21/01/2013