Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Ianuarie, 2021

Analiza pieţelor relevante

În conformitate cu prevederile art. 57 (2) al Legii comunicaţiilor electronice, lista pieţelor relevante se publică de către ANRCETI.


Lista pieţelor relevante:

Ultima actualizare: 11/01/2021