Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

27 Februarie, 2021

Analiza pieţelor relevante

Conform prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, în cazul în care, în urma unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, un furnizor este desemnat ca având putere semnificativă pe o piaţă relevantă, ANRCETI impune acestuia, în modul stabilit, una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) asigurarea transparenţei ce ţine de interconectarea reţelelor sau de accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociată;
b) publicarea ofertei de referinţă;
c) neadmiterea discriminării în legătură cu interconectarea sau accesul;
d) evidenţa contabilă separată;
e) furnizarea înregistrărilor contabile;
f) asigurarea accesului la unele elemente specifice ale reţelei şi la infrastructura asociată şi utilizarea acestora;
g) recuperarea investiţiilor, controlul tarifelor şi fundamentarea lor în funcţie de costuri;
h) prezentarea tuturor informaţiilor care au stat la baza stabilirii tarifelor şi ajustarea acestor tarife.

În cazul în care, pe baza unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, ANRCETI stabileşte că pe o anumită piaţă relevantă există concurenţă efectivă, ea retrage sau modifică în mod corespunzător obligaţiile impuse.

ANRCETI, cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui anumit furnizor, aduce această intenţie la cunoştinţa persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau de acces cu furnizorul respectiv, pentru a le permite să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat.

 

Obligaţii impuse în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă:

Nr.
Furnizorul cu putere semnificativă
Piaţa relevantă
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor
1.
S.A. "Moldtelecom"
(Piaţa 1) Accesul utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie
HCA nr.12 din 25 mai 2012
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.60 din 23 decembrie 2010
(Piaţa 4) Furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe
HCA nr.42 din 14 noiembrie 2017
(Piaţa 5) furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum
HCA nr.43 din 14 noiembrie 2017
(Piaţa 6) Furnizarea cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe
HCA nr.53 din 28 decembrie 2017
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.79 din 23 decembrie 2010 consolidată
(Piaţa 9) Servicii de tranzit de trafic în reţeaua publică de telefonie fixă
HCA nr.28 din 01 noiembrie 2011
2.
S.A. "Orange Moldova"
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.69 din 23 decembrie 2010
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.77 din 23 decembrie 2010 consolidată
3.
S.A. "Moldcell"
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.78 din 23 decembrie 2010 consolidată
4.
S.R.L. “AltNet-C.C.”
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.35 din 22 august 2013
5. S.R.L. “Apel Net” HCA nr.20 din 12 august 2015
6.
S.R.L. "Arax-Impex"
HCA nr.62 din 23 decembrie 2010
7.
Î.S. "Calea Ferată din Moldova"
HCA nr.64 din 23 decembrie 2010
8.
S.R.L. "Cartel Sistem"
HCA nr.65 din 23 decembrie 2010
9. S.R.L. "Dănis" HCA nr.36 din 22 august 2013
10.
S.R.L. "Eurostock"
HCA nr.67 din 23 decembrie 2010
11. S.R.L. "Iristel Mol" HCA nr.37 din 22 august 2013
12. S.R.L. “Media Digital Sisteme” HCA nr.75 din 23 decembrie 2010
13.
S.A. "Riscom"
HCA nr.71 din 23 decembrie 2010
14. S.R.L. "Scortel" HCA nr.40 din 22 august 2013
15.
S.R.L. "Sicres"
HCA nr.72 din 23 decembrie 2010
16. S.R.L. “StarNet Soluții” HCA nr.38 din 12 august 2015
17.
S.R.L. "Sun Communications"
HCA nr.74 din 23 decembrie 2010
18.
S.R.L. "Voip Soluție"
HCA nr.39 din 22 august 2013
19.
S.R.L."CONTRUST SOLUTIONS"
HCA nr.20 din 17.07.2020
20.
S.R.L.“GLOBAL NETWORK TECHNOLOGY”
HCA nr.22 din 17.07.2020
21.
S.R.L.“INOVARE-PRIM”
HCA nr.21 din 17.07.2020
22.
S.R.L.“INTERLINK COMUNICAȚII”
HCA nr.32 din 17.07.2020
23.
I.P.“SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATEA CIBERNETICĂ”
HCA nr.37 din 17.07.2020
24.
S.R.L.“VITGRAND”
HCA nr.34 din 17.07.2020

Ultima actualizare: 27/07/2020