Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Analiza pieţelor relevante

Conform prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, în cazul în care, în urma unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, un furnizor este desemnat ca având putere semnificativă pe o piaţă relevantă, ANRCETI impune acestuia, în modul stabilit, una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) asigurarea transparenţei ce ţine de interconectarea reţelelor sau de accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociată;
b) publicarea ofertei de referinţă;
c) neadmiterea discriminării în legătură cu interconectarea sau accesul;
d) evidenţa contabilă separată;
e) furnizarea înregistrărilor contabile;
f) asigurarea accesului la unele elemente specifice ale reţelei şi la infrastructura asociată şi utilizarea acestora;
g) recuperarea investiţiilor, controlul tarifelor şi fundamentarea lor în funcţie de costuri;
h) prezentarea tuturor informaţiilor care au stat la baza stabilirii tarifelor şi ajustarea acestor tarife.

În cazul în care, pe baza unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, ANRCETI stabileşte că pe o anumită piaţă relevantă există concurenţă efectivă, ea retrage sau modifică în mod corespunzător obligaţiile impuse.

ANRCETI, cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui anumit furnizor, aduce această intenţie la cunoştinţa persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau de acces cu furnizorul respectiv, pentru a le permite să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat.

 

Obligaţii impuse în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă:

Nr.
Furnizorul cu putere semnificativă
Piaţa relevantă
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor
1.
S.A. "Moldtelecom"
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.60 din 23.12.2010
(Piaţa 4) Furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe
HCA nr.42 din 14.11.2017
(Piaţa 5) furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum
HCA nr.43 din 14.11.2017
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.79 din 23.12.2010
(Piaţa 9) Servicii de tranzit de trafic în reţeaua publică de telefonie fixă
HCA nr.28 din 01.11.2011
2.
S.A. "Orange Moldova"
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.69 din 23.12.2010
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.77 din 23.12.2010
3.
S.A. "Moldcell"
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.28 din 06.04.2023
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.78 din 23.12.2010
4.
S.R.L. “AltNet-C.C.”
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.35 din 22.08.2013
5.
S.R.L. "Arax-Impex"
HCA nr.62 din 23.12.2010
6.
Î.S. "Calea Ferată din Moldova"
HCA nr.64 din 23.12.2010
7.
S.R.L. "Cartel Sistem"
HCA nr.65 din 23.12.2010
8. S.R.L. "Dănis" HCA nr.36 din 22.08.2013
9.
S.R.L. "Eurostock"
HCA nr.67 din 23.12.2010
10. S.R.L. "Iristel Mol" HCA nr.37 din 22.08.2013
11. S.R.L. “Media Digital Sisteme” HCA nr.75 din 23.12.2010
12.
S.A. "Riscom"
HCA nr.71 din 23.12.2010
13. S.R.L. "Scortel" HCA nr.40 din 22.08.2013
14.
S.R.L. "Sicres"
HCA nr.72 din 23.12.2010
15. S.R.L. “StarNet Soluții” HCA nr.38 din 12.08.2015
16.
S.R.L. "Sun Communications"
HCA nr.74 din 23.12.2010
17.
S.R.L. "Voip Soluție"
HCA nr.39 din 22.08.2013
18.
S.R.L.“GLOBAL NETWORK TECHNOLOGY”
HCA nr.22 din 17.07.2020
19.
S.R.L.“INOVARE-PRIM”
HCA nr.21 din 17.07.2020
20.
S.R.L.“INTERLINK COMUNICAȚII”
HCA nr.32 din 17.07.2020
21.
I.P.“SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATEA CIBERNETICĂ”
HCA nr.37 din 17.07.2020
22.
S.R.L.“AIRSTREAM”
HCA nr.16 din 06.04.2023

Ultima actualizare: 3/01/2024