Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Şedinţă publică pentru aprobarea proiectelor privind accesul şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru prestarea serviciilor cu caracter social

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă pentru marţi, 12 iulie curent, desfăşurarea unei şedinţe publice la care vor fi discutate şi aprobate trei proiecte de hotărâri ce vizează accesul şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru prestarea serviciilor armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx): (1) privind reglementarea accesului la aceste numere, (2) Procedura privind atribuirea numerelor date şi (3) condiţiile speciale de licenţă privind utilizarea acestor numere. Şedinţa va avea loc la ora 14.00, în incinta ANRCETI, et.5, sala de şedinţe şi protocol.

Cele trei proiecte de hotărâri au fost supuse consultărilor publice pe pagina de Internet a Agenţiei în intervalul 1 iunie – 1 iulie 2011, perioadă în care la Agenţie au parvenit recomandări asupra acestor documente de la SA „Orange Moldova”. Recomandările sunt incluse în sinteza acestora, document care este plasat pe site-ul Agenţiei.

Primul proiect stabileşte obligaţiile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice privind asigurarea, inclusiv de la telefoanele publice cu plată, a accesului gratuit, pentru apelanţi, din reţelele publice de comunicaţii electronice spre numerele de forma 116(xxx), în scopul prestării serviciilor armonizate cu caracter social, precum şi condiţiile de asigurare a acestui acces. Al doilea proiect cuprinde regulile de administrare a numerelor naţionale scurte pentru servicii cu caracter social de forma 116(xxx), prevăzute în Planul Naţional de Numerotare, precum şi condiţiile specifice în care un furnizor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice dobândeşte şi îşi poate exercita dreptul de a utiliza aceste numere, pentru o perioadă limitată.

Cel de-al treilea proiect stabileşte drepturile şi obligaţiile titularului licenţei de utilizare a numerelor de forma 116(xxx) privind deschiderea accesului la aceste numere pentru toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, astfel încât să fie asigurat accesul gratuit al utilizatorilor finali la numerele date din toate reţele publice de comunicaţii electronice pentru prestarea următoarelor servicii: linie telefonică de urgenţă pentru copiii dispăruţi - 116000, linie de asistenţă telefonică pentru copii -116111 şi linie de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional – 116123.

Potrivit Notei informative care însoţeşte cele trei proiecte, numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social au lungimea de 6 cifre şi forma generală 116(xxx), unde xxx identifică un anumit serviciu. Numerele date sunt utilizate pentru aceleaşi servicii în toate statele membre ale Uniunii Europene. Serviciile furnizate prin intermediul acestor numere răspund unor nevoi sociale specifice, contribuind la bunăstarea şi siguranţa cetăţenilor sau ajutând persoanele aflate in dificultate. Prin intermediul acestor numere se va asigura accesul la informaţii sau asistenţă, comunicarea între cetăţeni sau o combinaţie a acestor elemente. Serviciul va fi accesibil tuturor utilizatorilor, iar apelurile către numerele de forma 116(xxx) vor fi gratuite.

Cele trei hotărâri urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2012, data când va fi implementat acces la şirul de numere “1” fără utilizarea prefixului “0”. După intrarea in vigoare a acestor hotărâri, Agenţia va publica pe pagina sa de Internet numerele de forma 116(xxx) deschise pentru atribuire şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul furnizat prin intermediul acestor numere.

6 iulie 2011

Ultima actualizare: 6/07/2011