Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Consultarea proiectelor privind accesul şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru prestarea serviciilor cu caracter social

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, trei proiecte de hotărâre ale Consiliului de Administraţie ce vizează accesul şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru prestarea serviciilor armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx): (1) privind reglementarea accesului la aceste numere, (2) aprobarea Procedurii privind atribuirea numerelor date şi (3) aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea acestor numere. Consultarea se va desfăşura până la 1 iulie curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea celor trei proiecte.

Primul proiect stabileşte obligaţiile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice privind asigurarea, inclusiv de la telefoanele publice cu plată, a accesului gratuit, pentru apelanţi, din reţelele publice de comunicaţii electronice spre numerele de forma 116(xxx), în scopul prestării serviciilor armonizate cu caracter social, precum şi condiţiile de asigurare a acestui acces.

Cel de-al doilea proiect cuprinde regulile de administrare a numerelor naţionale scurte pentru servicii cu caracter social de forma 116(xxx), prevăzute în Planul Naţional de Numerotare, precum şi condiţiile specifice în care un furnizor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice dobândeşte şi îşi poate exercita dreptul de a utiliza aceste numere, pentru o perioadă limitată.

Al treilea proiect stabileşte drepturile şi obligaţiile titularului licenţei de utilizare a numerelor de forma 116(xxx) privind deschiderea accesului la aceste numere pentru toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, astfel încât să fie asigurat accesul gratuit al utilizatorilor finali la numele date din toate reţele publice de comunicaţii electronice pentru prestarea următoarelor servicii: linie telefonică de urgenţă pentru copiii dispăruţi – 116000, linie de asistenţă telefonică pentru copii – 116111 şi linie de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional – 116123.

Potrivit Notei informative care însoţeşte cele trei proiecte, numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social au lungimea de 6 cifre şi forma generală 116(xxx), unde xxx identifică un anumit serviciu. Numerele date sunt utilizate pentru aceleaşi servicii în toate statele membre ale Uniunii Europene. Serviciile furnizate prin intermediul acestor numere răspund unor nevoi sociale specifice, contribuind la bunăstarea şi siguranţa cetăţenilor sau ajutând persoanele aflate in dificultate. Prin intermediul acestor numere se va asigura accesul la informaţii sau asistenţă, comunicarea între cetăţeni sau o combinaţie a acestor elemente. Apelurile către numerele de forma 116(xxx) vor fi gratuite. Serviciul prestat va fi accesibil tuturor utilizatorilor, iar durata acestuia va fi nelimitată.

După aprobarea proiectelor de hotărâre, Agenţia va publica pe pagina sa de Internet numerele de forma 116(xxx) deschise pentru alocare şi condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciul furnizat prin intermediul acestor numere. Condiţiile date vor fi elaborate de către ANRCETI în comun cu autorităţile de specialitate.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: (0 22) 222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-312.

1 iunie 2011

Ultima actualizare: 1/06/2011