Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Şedinţă de aprobare a Planului de acţiuni pentru implementarea formatului “închis” de apelare a numerelor telefonice din şirul de numere „2”

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă pentru 10 ianuarie 2012, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice a Consiliului său de Administraţie la care urmează să fie examinat şi adoptat proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea formatului “închis” de apelare a numerelor telefonice din şirul de numere „2”. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul a fost elaborat în scopul asigurării implementării noilor prevederi ale Planului Naţional de Numerotare (PNN) privind trecerea, începând cu 31 martie 2012, la formatul “închis” de apelare a resurselor de numerotare geografică din şirul de numere “2” şi sincronizării acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie în vederea trecerii la noul format de apelare a numerelor. Noile prevederi ale PNN au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 93 din 25.11.2011 cu privire la modificarea şi completarea PNN publicat în Monitorul Oficial nr.216 – 221 (4012 – 4017) din 9.12.2011.

La 15 decembrie 2011 ANRCETI a emis un comunicat de presă prin care a informat opinia publică despre necesitatea şi esenţa trecerii la planul de numerotare de tip „închis”.

Proiectul planului stabileşte un set de măsuri care vor fi luate de către furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie în scopul implementării formatului “închis” de apelare a numerelor din şirul de numere “2”. El prevede efectuarea de către furnizori, în termen de până la 1 martie 2012, a modificărilor tehnice la centralele telefonice, testarea acestora în perioada 1 -15 martie şi lansarea la 31 martie, ora 24.00, a noului format de apelare a numerelor telefonice.

Potrivit planului, ANRCETI şi furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie vor desfăşura, în perioada 1 februarie – 31 martie, o campanie de informare a utilizatorilor finali despre schimbarea modalităţii de apelare a numerelor telefonice. Timp de trei luni de zile (1 aprilie – 30 iunie) abonaţii vor avea posibilitatea să utilizeze atât formatul nou - de tip „închis” - de apelare a numerelor, cât şi formatul vechi – de tip „deschis”. În această perioadă, ei vor fi informaţi prin intermediul „robotului telefonic” despre schimbarea ce s-a produs.

Începând cu 1 iulie 2012, abonaţii vor putea apela numerele de telefonie fixă, indiferent dacă acestea sunt locale sau naţionale, numai în format „închis”, adică prin formarea a 9 cifre (prefixul „0”+codul ariei geografice+numărul de abonat) pentru toate apelurile locale şi naţionale.

Proiectul Planului de acţiuni a fost expus, în perioada 21 – 30 decembrie 2011, spre consultare publică pe pagina de Internet a Agenţiei. Pe marginea proiectului la ANRCETI a parvenit o propunere din partea SRL „Sun Communications”, care este inclusă în sinteza recomandărilor publicată pe site-ul oficial al ANRCETI.

5 ianuarie 2012

Ultima actualizare: 12/01/2012