Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

Consultarea Planului de acţiuni pentru implementarea formatului “închis” de apelare a numerelor telefonice din şirul de numere „2”

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul de hotărâre al Consiliului său de Administraţie cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea formatului “închis” de apelare a numerelor telefonice din şirul de numere „2”. Consultarea se va desfăşura până pe 30 decembrie 2011, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului dat.

Proiectul a fost elaborat în scopul asigurării implementării prevederilor Planului Naţional de Numerotare (PNN) privind trecerea, începând cu 31 martie 2012, la formatul “închis” de apelare a resurselor de numerotare geografică din şirul de numere “2” pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Aceste prevederi au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) nr. 93 din 25.11.2011 cu privire la modificarea şi completarea PNN publicat în Monitorul Oficial 2011, nr.216 – 221, art. 4012 – 4017.

Săptămâna trecută, ANRCETI a informat opinia publică despre necesitatea şi esenţa trecerii la planul de numerotare de tip „închis”.

Proiectul cuprinde acţiunile care vor fi realizate în scopul implementării formatului “închis” de apelare a numerelor telefonice. Acestea se referă, în principal, la efectuarea modificărilor tehnice la centralele telefonice, utilizarea temporară a dublei numerotări în format „deschis” şi format „închis”, informarea utilizatorilor finali, inclusiv prin intermediul „robotului telefonic” despre schimbarea modalităţii de apelare a numerelor telefonice. Planul are scopul de a sincroniza acţiunile desfăşurate de furnizorii de reţele şi servicii de telefonie fixă în vederea implementării noului format de apelare a numerelor din şirul de numere “2”.

Nota informativă care însoţeşte proiectul precizează că acţiunile prevăzute în Plan vor fi desfăşurate în perioada 01.01.2012 - 01.08.2012. Autorii proiectului consideră că Planul propus conţine setul necesar de acţiuni pentru implementarea formatului “închis” de apelare a resurselor de numerotare geografică.

Persoanele interesate pot expedia recomandări asupra proiectului supus consultării publice în scris prin poştă la adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: (0 22) 222-885 şi/sau prin e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-311.

21 decembrie 2011

Ultima actualizare: 21/12/2011