Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Începând cu 31 martie 2012, în R. Moldova se va aplica un plan de numerotare de tip „închis”

La 31 martie 2012, R. Moldova va trece la planul de numerotare de tip „închis” care, potrivit modificărilor operate în Planul Naţional de Numerotare (PNN), prevede apelarea numerelor telefonice geografice prin formarea prefixului „0” şi numărului naţional semnificativ care cuprinde codul naţional de destinaţie şi numărul de abonat. Decizia dată a fost aprobată prin ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 93 din 25.11.2011 cu privire la modificarea şi completarea PNN care a fost publicat în Monitorul Oficial din 09.12.2011.

În prezent, PNN este un plan de numerotare „deschis” şi prevede apelarea numerelor geografice din şirul de numere „2” în raza unei zone geografice prin formarea numărului de abonat (în format scurt), iar la nivel naţional – a numărului naţional semnificativ (în format lung). Odată cu intrarea în vigoare a ordinului menţionat la 31.03.2012, PNN va deveni un plan de numerotare „închis” care semnifică utilizarea obligatorie a formatului lung de apelare a numerelor geografice din şirurile de numere „2” şi „3”.

Această schimbare a fost determinată de dezvoltarea accelerată a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, însoţită de creşterea rapidă a cererii de resurse de numerotare din şirul de numere „2” din partea furnizorilor alternativi care oferă servicii triple-play (Internet, TV şi telefonie). Numai în 11 luni ale anului curent doar pentru municipiile Chişinău şi Bălţi au fost solicitate peste 37 mii de numere noi. Conform estimărilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), cererea sporită de resurse de numerotare se va menţine pe întreg teritoriul ţării şi în anii următori.

Întrucât resursele de numerotare pentru telefonia fixă din şirul de numere „2” sunt pe cale de epuizare, fapt ce periclitează dezvoltarea concurenţei pe această piaţă, a apărut necesitatea deschiderii pentru atribuire a numerelor geografice din şirul de numere „3”. Problema depăşirii deficitului de resurse de numerotare a fost discutată la multiple şedinţe cu participarea furnizorilor de reţele şi servicii de telefonie fixă care au susţinut propunerea de a deschide şirul de numere „3” şi a aplica planul de numerotare „închis”. Această lucrare va permite ANRCETI să atribuie furnizorilor suplimentar circa 8 mil. de numere.

Un element nou al planului de numerotare „închis” constă în faptul că odată cu deschiderea şirului de numere „3” vor fi utilizate coduri suplimentare de destinaţie (a zonelor geografice). Aceste coduri sunt identice codurilor existente pentru şirul de numere „2” cu excepţia primei cifre care este înlocuită cu cifra 3. Începând cu 31 martie 2012, pentru fiecare municipiu şi raion vor putea fi utilizate două coduri de destinaţie: unul, existent – pentru şirul de numere „2” şi altul, nou – pentru şirul „3”. Spre exemplu, mun. Chişinău va avea codurile 22 şi 32, Bălţi – 231 şi 331, Briceni – 247 şi 347, Cahul – 299 şi 399 etc.

Apelarea numerelor din şirurile „2” şi „3” va fi efectuată uniform prin formarea a 9 cifre (prefixul „0”, codul naţional de destinaţie şi numărul de abonat). Spre exemplu, pentru apelarea unui număr cu destinaţia Chişinău va fi utilizat formatul lung de forma „0+22+numărul din 6 cifre” sau „0+32+numărul din 6 cifre”, iar cu destinaţia raionul Briceni – „0+247+numărul din 5 cifre” sau „0+347+numărul din 5 cifre”, indiferent de zona geografică de unde este iniţiat apelul.

În cazul în care R. Moldova ar fi menţinut în continuare planul “deschis” de numerotare, la deschiderea şirului de numere „3” apelarea numerelor din şirurile „2” şi „3” urma să fie efectuată în mod diferit: numerele din şirul „2” – prin formarea a 5 sau 6 cifre, în funcţie de zona geografică, iar a celor din şirul „3” – prin formarea a 9 cifre, indiferent de destinaţia apelurilor. Pentru a nu admite discriminarea abonaţilor în ceea ce priveşte modul de apelare a numerelor din şirurile „2” şi „3” s-a decis utilizarea unui format unic de apelare a numerelor din ambele şiruri. Acest format „închis” de apelare a numerelor este utilizat în multe ţări ale Uniunii Europene, printre care Italia, România, Letonia, Estonia etc.

PNN este documentul care stabileşte structura, formatul şi destinaţia resurselor de numerotare utilizate în R. Moldova pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice prin reţelele publice de comunicaţii electronice. Numărul geografic reprezintă un număr din cadrul PNN, în structura căruia o parte din cifre au semnificaţie geografică şi se utilizează pentru dirijarea apelurilor spre amplasarea fizică a punctului terminal al reţelei, iar codul naţional de destinaţie reprezintă o secvenţă de cifre care oferă utilizatorului final informaţii cu privire la zona geografică (municipiu sau raion) în care sunt situate punctele terminale apelate.

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI gestionează resursele de numerotare din PNN şi le atribuie în baza licenţei, la cerere, furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Aceştia utilizează resursele atribuite pentru necesităţi proprii, le oferă abonaţilor săi sau altor persoane autorizate să presteze servicii publice.

15 decembrie 2011

Ultima actualizare: 15/12/2011