Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a trei proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru miercuri, 8 august 2023, ora 09.00, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării trei proiecte de hotărâri:

1. proiectul privind prezentarea listei tarifelor aplicabile serviciilor de livrare de colete poștale (Anexă), inclusiv nota informativă nr. 1;
2. proiectul cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poştale (Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3), inclusiv nota informativă nr. 2;
3. proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 16/2016 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale, inclusiv nota informativă nr. 3.

Proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI supuse consultării publice au fost elaborate în vederea implementării Legii 77/2023 pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, prin care a fost transpus Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 112/19 din 2 mai 2018).

Proiectele au fost consultate public în perioada 06.07.2023-24.07.2023. În cadrul consultării publice au parvenit propuneri doar la proiectul cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poştale din partea companiilor DHL, UPS, FedEx și Pony Expres. Deciziile luate pe marginea comentariilor şi propunerilor sunt reflectate în Sinteza recomandărilor la proiectul dat.

Şedinţa va avea loc în regim hibrid. Detalii privind accesul la ședința publică, pot fi obținute de la I. Mereuță, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022251355, în intervalul orelor 8.00-8.55.

Informaţii suplimentare despre aceste proiecte pot fi obţinute la tel: 022251303, D. Griciuc și 022251334, P. Basiul.

03 august 2023 

Ultima actualizare: 8/08/2023