Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Ianuarie, 2021

Relaţii internaţionale

Proiectul Grupul EaPeReg oferit de Comisia Europeană

Începând cu 1 ianuarie 2013, autorităţile de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic (PaE) (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, R. Moldova şi Ucraina), inclusiv ANRCETI beneficiază de proiectul de asistenţă tehnică Grupul autorităților de reglementare din țările Parteneriatului Estic (EaPeReg), proiect oferit de către Comisia Europeană (CE).

Grupul EaPeReg a fost format în baza Memorandumului de înțelegere privind constituirea și funcționarea acestui grup, document semnat de responsabili ai autorităților de reglementare din țările PaE în cadrul unei reuniuni desfășurate în septembrie 2012 la Chișinău. Grupul EaPeReg și-a propus drept obiectiv aprofundarea relaţiilor de cooperare între autorităţile de reglementare din cadrul PaE şi UE, coordonarea principiilor de reglementare pentru sporirea eficienţei şi predictibilităţii acestei activităţi.

În cadrul proiectului Grupul EaPeReg se studiază şi se diseminează experienţa şi bunele practici ale autorităţilor de reglementare din țările UE prin schimburi regulate de informaţii şi experienţă în cadrul unor seminare axate pe probleme actuale de reglementare a pieţelor de comunicaţii electronice, seminare care se desfășoară de patru ori pe an. Participanţii la proiect monitorizează evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice din ţările PaE prin efectuarea analizelor comparative (benchmarking analysis) sistematice a gradului de dezvoltare a telecomunicaţiilor şi a evoluţiei cadrului de reglementare din ţările PaE și UE, venind ulterior cu rapoarte, concluzii şi recomandări, prezentate în cadrul seminarelor.

Grupul EaPeReg se convoacă în ședințe plenare de două ori pe an. În cadrul acestor ședințe se discută aspecte legate de activitățile curente și viitoare ale Grupului EaPeReg, se examinează și să aprobă rapoartele de activitate anuale și planurile pentru anul următor, se desfășoară alegerile președintelui și vice-președintelui Grupului.

Informații suplimentare despre agendele de lucru ale Grupului EaPeReg și activitățile ANRCETI în cadrul acestui grup pot fi găsite pe pagina web oficială a ANRCETI, secțiunea Rapoarte de activitate.

În decembrie 2014, Grupul EaPeReg a încheiat un Memorandum de înțelegere privind cooperarea cu Asociaţia reglementatorilor europeni în domeniul comunicaţiilor electronice (BEREC). Acest document urmăreşte scopul de a încuraja relaţia de cooperare între părţi şi a sprijini eforturile Grupului EaPeReg pentru abordarea eficientă a provocărilor actuale şi viitoare legate de reglementarea sectorului de comunicaţii electronice. În conformitate cu acest Memorandum Grupul EaPeReg beneficiază de asistența experților din partea BEREC în desfăşurarea seminarelor şi altor acţiuni legate de schimbul de experiență în materie de reglementare a sectorului TIC.

În prezent, EaPeReg funcționează în cadrul Panelului HDM – Armonizarea Piețelor Digitale și al noii inițiative de implementare a programului EU4Digital a Comisiei Europene.

Site-ul proiectului http://eapereg.org/ oferă mai multe informații despre EaPeReg și activitatea sa.

Links:
 Memorandumul de înțelegere privind constituirea și funcționarea Grupului autorităților de reglementare din țările PaE (EaPeReg)
 Memorandumul de înțelegere privind cooperarea între EaPeReg și BEREC
Declarație privind prelungirea Memorandum-ului de înțelegere privind cooperarea între EaPeReg și BEREC

Alte proiecte
Proiectul de asistenţă tehnică BERD (2009 - 2011)

Ultima actualizare: 8/12/2017