Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Relaţii internaţionale

Grupul Autorităților de Reglementare din țările Parteneriatului Estic

Începând cu 1 ianuarie 2013, autorităţile de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic (PaE) (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, R. Moldova şi Ucraina), inclusiv ANRCETI, beneficiază de proiectul de asistenţă tehnică finanțat de către Comisia Europeană (CE), care constă în suportul acordat pentru crearea și funcționarea Grupului Autorităților de Reglementare din Țările Parteneriatului Estic (EaPeReg).

EaPeReg a fost format în baza Memorandumului de înțelegere privind constituirea și funcționarea acestuia, document semnat de responsabili ai autorităților de reglementare din țările PaE în cadrul unei reuniuni desfășurate în septembrie 2012, la Chișinău.

Grupul și-a propus drept obiectiv aprofundarea relaţiilor de cooperare între autorităţile de reglementare din cadrul PaE şi UE, coordonarea principiilor de reglementare pentru sporirea eficienţei şi predictibilităţii acestei activităţi, în conformitate cu cerințele acquis-ului comunitar.

Activitatea EaPereg se desfășoară în strânsă colaborare cu BEREC (Organizația Autorităților Europene de Reglementare în domeniul Comunicațiilor Electronice), care întrunește autoritățile naționale de reglementare europene și le acordă asistență atât lor, cât si Comisiei Europene, în implementarea cadrului de reglementare al UE pentru comunicațiile electronice.

Totodată, EaPeReg a stabilit o cooperare de mare succes cu alte platforme similare de schimb de practici (EMERG, REGULATEL) și participă activ la activitățile Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), în conformitate cu Memorandumul de Înțelegere de cooperare semnat în acest sens.

Întru realizarea unuia dintre principiile-cheie al politicii UE – armonizarea piețelor digitale – a fost lansată inițiativa EU4Digital pentru PaE, prin intermediul căreia UE susține reducerea tarifelor de roaming, dezvoltarea serviciilor de bandă largă de mare viteză, utilizarea armonizată a spectrului de frecvențe radio și alte acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea economiilor digitale ale țărilor participante. Experții consultanți din cadrul programului EU4Digital ghidează și conlucrează cu Grupurile de experți create în cadrul EaPeReg – Grupul de experți pe probleme de roaming (REWG), Grupul de experți pe probleme legate de spectru (SEWG) și Grupul de experți privind independența autorităților de reglementare și dezvoltarea de bandă largă (IRB EWG).

Pe lângă activitatea Grupurilor de experți, EaPeReg se convoacă în ședințe plenare de două ori pe an. În cadrul acestor ședințe se discută aspecte legate de activitățile curente și viitoare ale Grupului EaPeReg, se examinează și se aprobă rapoartele de activitate anuale și planurile pentru anul următor, se desfășoară alegerile președintelui și vice-președintelui Grupului, se discută toate aspectele organizatorice.

Participarea specialiștilor ANRCETI la activitatea EaPeReg oferă o oportunitate foarte benefică de a efectua schimb de experiență, de a se perfecționa din punct de vedere profesional, studiind, preluând și aplicând bunele practici de reglementare aplicate în UE, prin interacțiunea cu colegii omologi din autorități de reglementare din țările PaE și UE. Experiența acumulată de activitatea specialiștilor pe o platformă internațională specializată pentru sectorul comunicațiilor electronice vine să contribuie la realizarea scopului propus – cel de armonizare a cadrului de reglementare la rigorile și practicile de reglementare aplicate de către autoritățile de reglementare din UE.

Site-ul proiectului http://eapereg.org/ oferă mai multe informații despre EaPeReg și activitatea sa.

Links:
 Memorandumul de înțelegere privind constituirea și funcționarea Grupului autorităților de reglementare din țările PaE (EaPeReg)
 Memorandumul de înțelegere privind cooperarea între EaPeReg și BEREC
Declarație privind prelungirea Memorandum-ului de înțelegere privind cooperarea între EaPeReg și BEREC

 

Alte proiecte
Proiectul de asistenţă tehnică BERD (2009 - 2011)

Ultima actualizare: 19/10/2022