Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Decembrie, 2021

Diagrame, trimestrial

Evoluţiile anuale ale pieţei serviciilor de comunicaţii electronice sunt reflectate în rapoartele Agenţiei privind activitatea sa şi dezvoltarea comunicaţiilor electronice în anul precedent. Conform Legii comunicaţiilor electronice, Agenţia elaborează şi publică anual rapoartele sale până în data de 30 aprilie. Rapoartele anuale pot fi accesate aici.

  Telefonie mobilă
Situaţia din: 23.08.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 246,7 KB)
  Acces Internet mobil
Situaţia din: 08.09.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 262 KB)
  Telefonie fixă
Situaţia din: 01.09.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 296 KB)
  Internet fix şi transmisiuni de date
Situaţia din: 05.09.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 267,7 KB)
  Difuzarea și retransmisia programelor audiovizuale
Situaţia din: 25.08.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 344,7 KB)

Situaţia trimestrială este prezentată de către echipa Agenţiei în baza sintezei datelor statistice colectate trimestrial de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

Ultima actualizare: 8/09/2016