Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

27 Septembrie, 2020

Evoluţia pieţei: sectorul telefonie fixă

Înapoi  Situaţia din: 01.09.2016  Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.
   

Evoluţia cifrei de afaceri, mil. lei
Cotele de piaţă, în funcţie de cifra de afaceri
Evoluţia ARPU (lei/lună)
Evoluţia numărului de abonaţi (mii) şi a ratelor de penetrare
Structura pieţei, în funcţie de numărul de abonaţi
Evoluţia MoU (minute/lună)

 

 

Fig. nr. 1. Evoluţia cifrei de afaceri, mil. lei

sus
 

 

Fig. nr. 2. Cotele de piaţă, în funcţie de cifra de afaceri

sus
 

 

Fig. nr. 3. Evoluţia ARPU (lei/lună)

sus
 

 

Fig. nr. 4. Evoluţia numărului de abonaţi (mii) şi a ratelor de penetrare

sus
 

 

Fig. nr. 5. Structura pieţei, în funcţie de numărul de abonaţi

sus
 

 

Fig. nr. 6. Evoluţia MoU (minute/lună)

 

Înapoi  sus
Ultima actualizare: 1/09/2016