Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Şedinţă publică de aprobare a Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru marţi, 7 mai 2013, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va examina şi adopta proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în temeiul dispoziţiilor din Legea comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia consumatorilor, Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, cu alte dispoziţii relevante din Codul civil. Elaborarea proiectului a fost cauzată de necesitatea actualizării cadrului secundar de reglementare existent din domeniul comunicaţiilor electronice în partea ce ţine de protecţia utilizatorilor finali şi aducerii acestuia în corespundere cu cerinţele Legii comunicaţiilor electronice. Regulamentul are scopul de a spori nivelul de protecţie a drepturilor utilizatorilor finali în relaţiile cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, a asigura îndeplinirea de către furnizori a obligaţiilor privind respectarea condiţiilor de utilizare a serviciilor date, informarea utilizatorilor finali despre aceste condiţii şi tarifele aplicate.

Analiza preliminară a Impactului de Reglementare (AIR) a proiectului a fost supusă consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI de două ori (în perioadele 26 septembrie – 10 octombrie 2012 şi 9 – 17 noiembrie 2012), după care documentul a fost examinat şi acceptat de Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Prima dată proiectul Regulamentului a fost consultat public, în perioada 26 septembrie – 26 octombrie 2012, şi a doua oară, la solicitarea unor furnizori, în intervalul 6 – 20 februarie 2013.

După procesarea comentariilor şi propunerilor pe marginea proiectului parvenite din partea mai multor furnizori şi a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, ANRCETI a îmbunătăţit structura şi conţinutul documentului, în el fiind operate modificări redacţionale şi de ordin tehnico-legislativ. La solicitarea unor furnizori, varianta definitivată a proiectului a fost prezentată în cadrul unei şedinţe de audieri publice desfăşurată de către ANRCETI la 21 martie 2013. Participanţii la şedinţă au formulat un set de propuneri pe marginea proiectului, majoritatea dintre care au fost luate în considerare de către autorii acestui document. Varianta finală a proiectului a fost avizată pozitiv de Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Proiectul este alcătuit din şase capitole care cuprind, în principal, următoarele subiecte:
-    contractarea serviciilor publice de comunicaţii electronice;
-    drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii;
-    drepturile şi obligaţiile utilizatorului finali de servicii;
-    cerinţele faţă de factura detaliată;
-    modul de examinare a reclamaţiilor utilizatorilor finali şi de iniţiere a procedurii de soluţionare a litigiilor.

Conform notei de argumentare, autorii noului regulament consideră că aprobarea şi aplicarea acestuia va oferi suportul necesar furnizorilor şi utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicaţii electronice la eficientizarea relaţiilor contractuale între părţi, iar respectarea prevederilor acestui act va contribui la transparentizarea pieţei serviciilor publice de comunicaţii electronice, va da utilizatorilor posibilitatea de a pretinde şi a beneficia de servicii cu un grad mai înalt de accesibilitate şi calitate.

Alte detalii despre proiectul menţionat le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-320. Persoană de contact: Victor Muradu, şef Direcţie Autorizare şi Control a ANRCETI.

30 aprilie 2013

Ultima actualizare: 30/04/2013