Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Consultarea publică repetată a proiectului de Regulament cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică repetată proiectul Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Consultarea va dura două săptămâni, data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului fiind 20 februarie 2013.

Prima consultare publică a Analizei preliminare a Impactului de Reglementare (AIR) a proiectului de Regulament privind furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice utilizatorilor finali şi a proiectului acestui Regulament s-a desfăşurat în perioada 26.09.12 - 10.10.12 şi, respectiv, 26.09.12 - 26.10.12. Ulterior, la solicitarea unor furnizori, AIR-ul la acest proiect a fost supus, în perioada 9 - 17 noiembrie 2012, unei consultări publice repetate, după care AIR-ul a primit aviz pozitiv din partea Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Pe marginea proiectului la ANRCETI au parvenit mai multe propuneri din partea furnizorilor de comunicaţii electronice (S.A. „Orange Moldova”, S.A. „Moldtelecom”, S.A. „Moldcell”, „Sun Communications” SRL, „Arax Impex” SRL) şi din partea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, propuneri care se regăsesc în Sinteza recomandărilor. Pornind de la importanţa noului regulament pentru sporirea nivelului de protecţie a utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, ANRCETI îşi arată disponibilitatea de a organiza, în caz de necesitate, şi audieri publice pe marginea acestui document.

În Nota de argumentare se spune că propunerile parvenite la ANRCETI au contribuit la îmbunătăţirea semnificativa a structurii şi conţinutului variantei iniţiale a proiectului, care a suferit multiple modificări redacţionale, de ordin tehnico-legislativ etc., dar fără atingerea esenţei şi obiectivelor documentului. 

Elaborarea proiectului a fost cauzată de necesitatea aducerii cadrului secundar de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice în partea ce ţine de protecţia utilizatorilor finali în corespundere cu prevederile Legii privind protecţia consumatorilor, Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii şi cu alte dispoziţii relevante din Codul civil al Republicii Moldova.

Proiectul Regulamentului este alcătuit din şase capitole care cuprind, în principal, următoarele subiecte:
-    contractarea serviciilor publice de comunicaţii electronice;
-    drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii;
-    drepturile şi obligaţiile utilizatorului finali de servicii;
-    cerinţele faţă de factura detaliată;
-    modul de examinare a reclamaţiilor utilizatorilor finali şi de iniţiere a procedurii de soluţionare a litigiilor.

Autorii proiectului consideră că aprobarea şi aplicarea acestuia va oferi suportul necesar furnizorilor şi utilizatorilor finali de servicii în stabilirea relaţiilor contractuale şi respectarea prevederilor acestora, va contribui la transparentizarea pieţei serviciilor publice de comunicaţii electronice, va da utilizatorilor finali posibilitatea de a pretinde şi a beneficia de servicii cu un grad mai înalt de accesibilitate şi calitate.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-320, 022-251-322.

6 februarie 2013

Ultima actualizare: 6/02/2013