Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Decembrie, 2022

ANRCETI anunţă consultarea publică a două proiecte elaborate în scopul protecţiei drepturilor utilizatorilor finali de servicii publice de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, Analiza preliminară a Impactului de Reglementare (AIR) a proiectului de Regulament privind furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice utilizatorilor finali şi proiectul acestui Regulament. Consultarea AIR va dura două săptămâni (până la 10 octombrie 2012), iar a celui de-al doilea proiect – o lună (până la 26 octombrie 2012). Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea primului proiect este 10 octombrie, iar asupra celui de-al doilea document - 26 octombrie curent.

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în temeiul dispoziţiilor din Legea comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia consumatorilor, Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, cu alte dispoziţii relevante din Codul civil al Republicii Moldova. El are scopul de a asigura protecţia drepturilor utilizatorilor finali în relaţiile cu furnizorii de servicii publice de comunicaţii electronice, transparenţa tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice, informarea regulată de către furnizori a utilizatorilor finali despre toate aspectele legate de furnizarea serviciilor. Elaborarea proiectului a fost cauzată de necesitatea ajustării cadrului secundar de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice la cerinţele Legii comunicaţiilor electronice şi de lipsa reglementărilor privind furnizarea serviciilor de acces la Internet şi de retransmisie a programelor audiovizuale utilizatorilor finali.

În urma analizei efectuate, autorii AIR au tras concluzia că proiectul întruneşte criteriile prevăzute pentru actele normative, corespunde cerinţelor pieţei de comunicaţii electronice şi oferă multiple avantaje şi beneficii utilizatorilor finali ai serviciilor publice de comunicaţii electronice. Aceeaşi autori consideră că proiectul Regulamentului poate fi examinat şi aprobat după consultarea acestuia cu toate părţile interesate.

Proiectul Regulamentului, propus pentru consultare publică, stabileşte principiile generale de reglementare a relaţiilor dintre furnizori şi utilizatorii finali ai serviciilor publice de comunicaţii electronice şi cuprinde, în principal, următoarele subiecte:

- contractarea serviciilor de comunicaţii electronice (telefonie fixă şi mobilă, acces la Internet, retransmisie a programelor audiovizuale);

- drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii;

- drepturile şi obligaţiile utilizatorilor finali de servicii;

- cerinţele faţă de factura detaliată şi setul minim de informaţii privind serviciile publice de comunicaţii electronice;

- unele cerinţe faţă de furnizarea serviciilor de conectare la reţelele publice de comunicaţii electronice;

- modul de examinare a reclamaţiilor utilizatorii finali.

Proiectul este alcătuit din 9 capitole. Prevederile acestuia vor intra în vigoare după 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi vor fi obligatorii pentru furnizorii şi utilizatorii finali ai serviciilor publice de comunicaţii electronice, precum şi pentru alte persoane implicate direct sau indirect în procesul de furnizare sau utilizare a acestor servicii.

Conform Notei de argumentare a proiectului, aplicarea Regulamentului va oferi suportul necesar furnizorilor şi utilizatorilor finali de servicii în stabilirea relaţiilor contractuale şi respectarea prevederilor acestora, va contribui la ridicarea nivelului de transparentă a pieţei serviciilor de comunicaţii electronice, va oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a pretinde şi a beneficia de servicii cu un grad mai înalt de accesibilitate şi calitate.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-312 (pentru primul proiect), 022-251-320 (pentru cel de-al doilea proiect).

26 septembrie 2012

Ultima actualizare: 26/09/2012