Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

ANRCETI anunță ședința publică de examinare și aprobare a patru proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru joi, 28 decembrie 2017, ora 10.00, şedinţa publică a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate şi supuse aprobării patru proiecte de hotărâri: privind măsurile de reglementare ale pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie (Piața 1), ale pieței de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (Piaţa 6), cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice și privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2018. Şedinţa se va desfășura în sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul hotărârii privind măsurile de reglementare preventivă ale Pieței 1 și cel al Analizei acestei piețe au fost supuse consultării publice în perioada 8 – 29 noiembrie 2017. Comentariile și propunerile parvenite la ANRCETI pe marginea acestor documente se regăsesc în Sinteza recomandărilor publicată pe pagina web a ANRCETI. Pe aceeași pagină este publicată, în redacție finală, și Analiza Pieței 1. Autorii notei informative care însoțește documentele respective precizează că, în urma analizei, ANRCETI a constatat că S.A. ”Moldtelecom” continuă să dețină putere semnificativă pe Piața 1 și urmează să fie desemnat drept furnizor cu putere semnificativă pe această piață, cu menținerea obligațiilor speciale preventive impuse anterior acestui furnizor prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 71 din 10.12.2015.

Al doilea set de documente – măsurile de reglementare preventivă ale Pieței 6 și Analiza pieței respective – a trecut procedura de consultare publică în perioada 5 – 22 decembrie 2017, interval în care la ANRCETI a parvenit o propunere din partea S.A.„Moldtelecom” ce se regăsește în Sinteza recomandărilor. Proiectul măsurilor de reglementare și varianta finală a Analizei Pieței 6 sunt publicate pe pagina web oficială a ANRCETI. Potrivit notei informative, Analiza Pieței 6 a arătat că S.A. „Moldtelecom” deține putere semnificativă pe această piață şi urmează a fi desemnat drept furnizor cu putere semnificativă pe piața respectivă. ANRCETI consideră necesar de a menține obligațiile speciale preventive impuse anterior S.A. „Moldtelecom” pe Piața 6, cu aplicarea modificărilor ce se impun în legătură cu redefinirea pieței respective.

Proiectul cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice a fost supus consultării publice în intervalul 5 – 22 decembrie 2017, perioadă în care la ANRCETI a parvenit o propunere ce poate fi consultată în Sinteza recomandărilor pe marginea acestui document. Elaborarea proiectului nominalizat a fost condiționată de modificările și completările operate în Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.11.2017 nr. 399 – 410 și în Legea nr. 160 din 22.07.2011, prin care au fost stabilite noi cerințe privind autorizarea și licențierea activităților de întreprinzător. Potrivit notei informative care însoțește proiectul, punerea în aplicare a acestuia va exclude dublarea reglementărilor ce vizează autorizarea și licențierea activităților în domeniul comunicațiilor electronice și va facilita procesul de intrare a întreprinzătorilor pe piața rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice.

Proiectul Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2018 a trecut procedura de consultare publică în intervalul 5 – 18 decembrie 2017, propuneri pe marginea acestui document la ANRCETI nu au parvenit. Programul include 10 proiecte de acte de reglementare, opt dintre care au scopul de a aduce hotărârile anterioare ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI în concordanță cu noile prevederi ale Legii comunicațiilor electronice, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.11.2017 nr. 399 – 410. În nota de argumentare care însoțește proiectul Programului se arată că după aprobare, acesta, după caz, ar putea fi completat și/sau revizuit în funcție de modificarea cadrului legal, a documentelor de politici în domeniile reglementate de ANRCETI și a Planului de activitate al ANRCETI pentru anul 2018.

Informații suplimentare despre proiectele incluse în agenda ședinței publice a Consiliului le puteţi obţine la telefoanele: 022 251 320, 022 251 330.

26 decembrie 2017

Ultima actualizare: 23/05/2018