Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Februarie, 2019

Consultare publică a proiectului сu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 5 decembrie, pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul(.pdf) hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice. Consultarea se va desfăşura până la data de 22 decembrie 2017, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului.

Elaborarea proiectului a fost condiționată de modificările și completările operate în Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.11.2017 nr. 399 – 410 și în Legea nr. 160 din 22.07.2011, prin care au fost stabilite noi cerințe privind autorizarea și licențierea activităților de întreprinzător.

Documentul supus consultării publice conține proiectul Regulamentului privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice, care urmează, după aprobare, să substituie actualul Regulament privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 57 din 21.12.2010, și proiectele formularelor tipizate pentru obținerea sau prelungirea licențelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio și a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice.

Proiectul Regulamentului sus-menționat stabilește tipurile de reţele publice de comunicații electronice şi de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului supuse regimului de autorizare generală, formularele tip ale notificării, ale fișei de descriere a rețelei publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, ale Declaraţiei-informative-tip privind furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, precum și condițiile de autorizare generală.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul supus consultării publice, punerea în aplicare a acestuia va exclude dublarea reglementărilor ce vizează autorizarea și licențierea activităților în domeniul comunicațiilor electronice și va facilita procesul de intrare a întreprinzătorilor pe piața rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului sus-menționat, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefoanele 022 251 320 și 022 251 322.

Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

5 decembrie 2017

Ultima actualizare: 5/12/2017