Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Februarie, 2019

Consultarea publică a proiectelor privind analiza pieţei de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe şi măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul de analiză (.pdf) a pieței de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (Piaţa 6) și proiectul de Hotărâre (.pdf) al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a acestei piețe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 22 decembrie 2017.

În nota informativă pe marginea proiectelor se arată că ANRCETI a decis, în baza noii Recomandări a Comisiei Europene 2014/710/EU cu privire la piețele relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor electronice susceptibile reglementării preventive, să redefinească piața de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate în piața de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (WHQA – wholesale high-quality access provided at a fixed location). În notă sunt prezentate raționamentele și cauzele ce au condus la redefinirea pieței respective, cu precizarea că ANRCETI a efectuat analiza acestei piețe în conformitate cu Recomandarea 2014/710/EU.

Proiectele supuse consultării publice au fost elaborate în cadrul iterației IV a analizei pieţelor relevante, efectuată în conformitate cu dispozițiile art. 57 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.11.2017 nr. 399 – 410, care stabilesc că ANRCETI identifică pieţele relevante și efectuează analize de piață în scopul determinării faptului dacă piața relevantă este suficient de competitivă și al impunerii, menținerii, modificării ori retragerii obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele relevante.

În urma analizei privind identificarea pieței ANRCETI a tras concluzia că piaţa furnizării cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe cuprinde serviciile de furnizare a segmentelor terminale de linii închiriate, indiferent de legăturile de transmisie, tehnologiile utilizate şi capacităţile de transmisie, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată. Limitele geografice ale pieței menționate au fost determinate drept teritoriul naţional, iar Testul celor trei criterii a demonstrat că această piaţă este susceptibilă reglementării preventive.

Analiza detaliată a Pieței 6, în cadrul căreia au fost examinate o serie de criterii pe care ANRCETI le consideră corespunzătoare pentru piața dată, a arătat că S.A.„Moldtelecom” deține putere semnificativă pe această piață şi urmează a fi desemnată drept furnizor cu putere semnificativă pe piața respectivă. ANRCETI consideră necesar de a menține obligațiile speciale preventive impuse anterior în sarcina S.A. „Moldtelecom” pe Piața 6, cu aplicarea modificărilor ce se impun în legătură cu redefinirea pieței respective.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 320, 022 251 334.

Proiectul de analiză este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

5 decembrie 2017

Ultima actualizare: 6/12/2017