Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Şedinţă publică de aprobare a proiectului de modificare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 26 decembrie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va fi examinat şi supus aprobării proiectul de modificare şi expunere în redacţie nouă a anexei la Hotărârea Consiliului nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul nominalizat a fost supus consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 18 noiembrie - 3 decembrie 2013. Pe marginea acestui proiect la ANRCETI au parvenit comentarii şi propuneri din partea SA „Moldtelecom” şi SRL „Arax Impex”. Acestea se regăsesc în Sinteza recomandărilor, document publicat pe pagina electronică a ANRCETI.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art.63 alin (2) din Legea comunicaţiilor electronice, care prevede că resursele de numerotare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice sunt atribuite contra plată conform tarifelor stabilite şi aprobate de ANRCETI.

Potrivit notei informative care însoţeşte proiectul, propunerile de modificare a unor tarife aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.59 din 21.12.2010 sunt cauzate de nevoia de a asigura utilizarea optimă a resurselor de numerotare şi de a eficientiza procesul de gestionare a Planului Naţional de Numerotare. Astfel, ANRCETI propune modificarea tarifelor pentru resursele de numerotare din blocul de numere „15xx” şi din blocurile de numere „8xxxxxxx” şi „9xxxxxxx” .

Informaţii suplimentare despre proiectul supus aprobării le puteţi obţine la numărul de telefon 022 251 312.

23 decembrie 2013

Ultima actualizare: 23/12/2013