Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Februarie, 2024

În agenda viitoarei şedinţe a Consiliului de Administraţie al ANRCETI au fost incluse încă trei proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă că Consiliul de Administraţie a decis să includă suplimentar în agenda şedinţei sale de joi, 29 noiembrie 2012, proiectele de hotărâri pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţei de utilizare a sub-benzii de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz din banda de frecvenţe 3600 – 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre cu acces radio în bandă largă, Caietului de sarcini pentru acest concurs şi Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 3600 – 3800 MHz.

Cele trei proiecte au fost expuse spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în intervalul 12 octombrie – 14 noiembrie, perioadă în care la ANRCETI n-au parvenit comentarii şi recomandări pe marginea acestora.

Proiectele au fost elaborate în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 365 din 06.06.2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, prin care executivul a recomandat ANRCETI să elibereze licenţa de utilizare a unei sub-benzi de frecvenţe radio cu lărgimea de 50 MHz din banda de frecvenţe 3600 – 3800 MHz în condiţii de concurs. Titularul licenţei va fi selectat prin concurs deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de selectare comparativă, în baza criteriilor stabilite în Caietul de sarcini.

Proiectul Procedurii menţionate mai sus stabileşte principiile generale, termenele şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului, regulile şi condiţiile de participare la concurs. Potrivit documentului, în scopul desfăşurării concursului ANRCETI va institui o comisie de concurs care va examina dosarele participanţilor la el, va lua decizii privind calificarea candidaţilor, desemnarea câştigătorului şi prezentarea rezultatelor concursului în vederea aprobării acestora de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI.

Proiectul Caietului de sarcini pentru concurs conţine cerinţele faţă de cererea de participare la concurs şi oferta participanţilor, criteriile de eligibilitate şi modul de estimare a datelor de calificare a candidaţilor, condiţiile  tehnice pentru utilizarea sub-benzii de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz. Proiectul Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 3600 – 3800 MHz stabileşte drepturile titularului licenţei, obligaţiile acestuia privind utilizarea frecvenţelor/canalelor radio respective, acoperirea teritoriului cu reţeaua şi serviciile cu acces radio în bandă largă, furnizarea reţelei şi a serviciilor, asigurarea calităţii acestor servicii, precum şi condiţiile de licenţiere.

Conform Notei informative, ANRCETI consideră că eliberarea licenţei va contribui la atragerea investiţiilor în dezvoltarea noilor tehnologii de acces la Internet, care, la rândul său, vor stimula concurenţa pe piaţa serviciilor publice de Internet în bandă largă, în special a serviciilor prestate în localităţile rurale. De regulă, spectrul de frecvenţe 3600 – 3800 MHz este utilizat pentru tehnologia WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) care asigură furnizarea comunicaţiilor electronice fără fir la distanţe mari cu o viteză sporită a transmisiunilor de date.

23 noiembrie 2012

Ultima actualizare: 23/11/2012