Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

Consultarea publică a proiectelor de documente pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a sub-benzii de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică trei proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administraţie privind concursul pentru eliberarea licenţei de utilizare a sub - benzii de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz din banda de frecvenţe 3600–3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre cu acces radio în bandă largă: Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului menţionat, Caietul de sarcini pentru acest concurs şi Condiţiile speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 3600–3800 MHz. Consultarea se va desfăşura până la 14 noiembrie 2012, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului.

Cele trei proiecte au fost elaborate în temeiul prevederilor Legii comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 365 din 06.06.2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, prin care executivul a recomandat ANRCETI să elibereze licenţa de utilizare a unei sub - benzii de frecvenţe radio cu lărgimea de 50 MHz din banda de frecvenţe 3600–3800 MHz în condiţii de concurs. Titularul licenţei va fi selectat prin concurs deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de selectare comparativă, în baza criteriilor stabilite în Caietul de sarcini. Taxa pentru eliberarea acestei licenţe se va determina în urma concursului care va porni cu preţul minim de expunere la concurs în mărime de 1 mil. euro.

Proiectul Procedurii stabileşte principiile generale, termenele şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului, regulile şi condiţiile de participare la concurs. Potrivit documentului, la concurs pot participa persoane juridice din R. Moldova, străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din R. Moldova şi/sau străine în scopul depunerii de cereri comune. Proiectul prevede că ANRCETI va institui în scopul desfăşurării concursului o comisie de concurs care va examina dosarele participanţilor la el, va lua decizii privind calificarea candidaţilor, desemnarea câştigătorului şi prezentarea rezultatelor concursului în vederea aprobării acestora de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI.

Proiectul Caietului de sarcini pentru concurs conţine cerinţele faţă de cererea de participare la concurs şi oferta participanţilor, criteriile de eligibilitate şi modul de estimare a datelor de calificare a candidaţilor, condiţiile tehnice pentru utilizarea sub - benzii de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz, date generale privind drepturile şi obligaţiile titularului de licenţă.

Proiectul Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 3600–3800 MHz stabileşte drepturile titularului licenţei, obligaţiile acestuia privind utilizarea frecvenţelor/canalelor radio respective, acoperirea teritoriului cu reţeaua şi serviciile cu acces radio în bandă largă, furnizarea reţelei şi a serviciilor, asigurarea calităţii acestor servicii, precum şi condiţiile de licenţiere. Potrivit acestora, licenţa se eliberează pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea reînnoirii ei, precum şi cesionării integrale sau parţiale a acesteia, în conformitate cu actele de reglementare emise în acest sens.

Conform Notei informative, aprobarea documentelor supuse consultării publice reprezintă o etapă necesară pentru acordarea dreptului de utilizare a sub - benzei de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz din banda de frecvenţe 3600–3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă.

Specialiștii Agenției consideră că eliberarea licenţei va contribui la atragerea investiţiilor în dezvoltarea noilor tehnologii de acces la Internet, care, la rândul său, vor stimula concurenţa pe piaţa serviciilor publice de Internet în bandă largă, în special a serviciilor prestate în localităţile rurale. De regulă, spectrul de frecvenţe 3600-3800 MHz este utilizat pentru tehnologia WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) care asigură furnizarea comunicaţiilor electronice fără fir la distanţe mari cu o viteză sporită a transmisiunilor de date.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri pe marginea celor trei proiecte, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022- 222-885 sau e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-312, 022-251-311.

12 octombrie 2012

Ultima actualizare: 29/10/2012