Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Aprilie, 2024

ANRCETI anunţă şedinţa publică de aprobare a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru vineri, 23 noiembrie 2018, ora 14.00, o şedinţă publică la care vor fi examinate şi supuse aprobării două proiecte de hotărâri ale Consiliului: 1) de modificare a Regulamentului (.pdf) privind identificarea și analiza piețelor relevante din domeniul comunicațiilor electronice și desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe aceste piețe și 2) de modificare a Procedurii (.pdf) de cesionare a licențelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Primul document a fost supus consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 04 - 21 septembrie curent. Recomandările și propunerile parvenite asupra proiectului respectiv se regăsesc în Sinteza recomandărilor și Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) parvenite, documente publicate pe pagina electronică a ANRCETI.

Potrivit Notei informative care însoțește documentul, proiectul menționat vizează modificarea termenului pentru efectuarea analizei piețelor relevante de la 2 ani – la 3 ani de la stabilirea unei măsuri anterioare privind piețele respective, conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2007.

Totodată, prin Legea nr. 135/2017 a fost exclus pragul de 35% al cotei de piață deținută de un furnizor pentru a fi considerat cu putere semnificativă pe piaţa relevantă dacă, în urma analizei de piaţă, ANRCETI constată că pe această piaţă nu există concurenţă efectivă. Astfel, ANRCETI a modificat pragul respectiv – la 50% – ținând cont de principiile stabilite de legislaţia privind protecţia concurenţei.

Al doilea document a fost consultat public pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 23 august - 18 septembrie curent. Recomandările și propunerile pe marginea proiectului respectiv, parvenite de la persoanele interesate, se regăsesc în Sinteza recomandărilor și Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) parvenite, documente publicate pe pagina de Internet a ANRCETI.

Potrivit Notei informative, proiectul menționat prevede că titularii licențelor de utilizare a resurselor limitate pot cesiona (transfera) sau închiria, pe o perioadă determinată, dreptul de utilizare conferit prin licență unui alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice autorizat în condițiile legii.

Detalii suplimentare despre proiectele sus-menționate le puteţi obţine la tel. 022 251 330 – dl Lilian Platon.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul al doilea este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

 

20 noiembrie 2018

Ultima actualizare: 21/11/2018