Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

ANRCETI anunță consultare publică a proiectului de modificare și completare a procedurii de cesionare a licențelor de utilizare a resurselor limitate

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță consultarea publică a proiectului (.pdf) pentru modificarea și completarea procedurii de cesionare a licențelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice. Consultarea se va desfășura în perioada 23 august 2018 – 18 septembrie 2018, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului nominalizat.

Elaborarea proiectului a fost condiționată de modificările și completările la Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (în continuare - Legea nr. 241/2007), introduse prin Legea nr. 135/2017. Astfel, proiectul menționat prevede că, titularii licențelor de utilizare a resurselor limitate pot cesiona (transfera) sau închiria, pe o perioadă determinată, dreptul de utilizare conferit prin licență unui alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice autorizat în condițiile legii.

Alte detalii despre proiectul nominalizat le găsiți în Nota informativă care însoțește acest proiect.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și propuneri asupra proiectului supus consultării publice, în scris, la adresa poștală: bd. Ștefan cel Mare, 134, Md-2012, Chișinău, prin fax: 022 222 885 sau e-mail: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiectul respectiv le puteţi obţine la telefonul: 022 251 330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

23 august 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 23/08/2018