Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

Consultare publică a proiectului de modificare și completare a regulamentului privind identificarea și analiza pieţelor relevante din domeniul comunicațiilor electronice și desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste piețe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul (.pdf) de modificare și completare a hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 55/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea piețelor relevante din domeniul comunicațiilor electronice și desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste piețe. Consultarea se va desfăşura până la 21 septembrie curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului respectiv.

Proiectul a fost elaborat în temeiul Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (în continuare - Legea nr. 241/2007), modificată și completată ulterior prin Legea nr. 135/2017.

Potrivit Notei informative, proiectul menționat vizează modificarea termenului pentru efectuarea analizei piețelor relevante de la 2 ani – la 3 ani, de la stabilirea unei măsuri anterioare privind piețele respective, conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2007.

Totodată, a fost exclus pragul de 35% al cotei de piață deținută de un furnizor pentru a fi considerat cu putere semnificativă pe piața relevantă dacă, în urma analizei de piață, ANRCETI constată că pe piața dată nu există concurență efectivă.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă, la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: (0 22) 222-885 sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiectul respectiv le puteţi obţine la telefonul: 022 251 330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

4 septembrie 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 4/09/2018